headerfotos

Huur betalen

Huur betalen

De huur is bij vooruitbetaling verschuldigd en moet aan het einde van iedere maand worden betaald voor de komende maand.

Betaling van de huur geschiedt via een automatische incasso van het IBAN nummer van de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor het zorgen voor voldoende saldo voor het laten incasseren van de huur.

Huurachterstand

Bij betalingsproblemen neemt u contact op met de woningbouwvereniging om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U kunt dit doen tijdens het maandelijkse spreekuur van het bestuur op de eerste donderdagavond van iedere maand tussen 19:30 u. en 20:00 u. in Het Zaeltje, Hoofmanstraat 12b., of per email aan het bestuur op administratie@rosehaghe.nl

Indien wij met u een betalingsregeling treffen en u komt de afgesproken afspraken niet na geven wij de vordering uit handen aan ons incassobureau.

Indien om welke reden dan ook incasseren niet mogelijk is (het huurbedrag wordt in dat geval 'gestorneerd') dient u alsnog zelf het huurbedrag over te maken op de rekening van de woningbouwvereniging. U heeft hiervoor de tijd tot de 15de van de maand, waarover huur is verschuldigd.

Indien de huur op de 15de van de maand niet op de rekening van de woningbouwvereniging is bijgeschreven en geen overleg tussen U en woningbouwvereniging heeft plaatsgevonden ontvangt u een herinnering van het administratiekantoor om dat alsnog binnen 16 dagen te doen. 

Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven gaat de vordering naar het incassobureau, die het innen van de huur verder ter hand neemt. U ontvangt hierover bericht. Vanzelfsprekend brengt dit aanzienlijke kosten voor u als huurder met zich mee.