bewoners

Ab en Janny Lagerweij

In de woonkamer van Ab en Janny Lagerweij staat een bedstede uit de Renaissance. Het is maar één van de dingen die verraadt dat in dit bijna helemaal authentiek gebleven Van Loghem-huis een gepensioneerd archeoloog met een brede interesse woont. Dertig jaar werkte Ab Lagerweij voor de Archeologische Dienst van de Gemeente Amsterdam, en nog steeds fungeert hij elke woensdag als vraagbaak voor zijn collega's. Zijn schat aan ervaring, daar kan geen opleiding tegenop. Hij is zelf dan ook een pure autodidact. Ab: 'Mijn leven is mijn opleiding. Van oorsprong ben ik vaklithograaf, maar in mijn vrije tijd deed ik vroeger al onderzoek in rioleringssleuven, puur uit interesse. Een nieuwe vondst leidde, en leidt nog steeds, tot meer onderzoek en meer kennis. Als ik iets vind, dan duik ik in oude onderzoeksverslagen en boeken om er meer over te weten te komen. Het verzamelen an sich is leuk, maar is altijd aanleiding om kennis te vergroten.'