headerfotos

De bewonerscommissie nieuwe stijl

Bleef hun rol in het verleden beperkt tot een huurverhogingsaankondiging tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, tegenwoordig hebben de leden van de bewonerscommissie van Rosehaghe wel wat beters te doen. En vooral veel meer. Een kennismaking met de bewonerscommissie nieuwe stijl.

Voorzitter en oudstgediende van de commissie is Ab Lagerweij, met een kleine twintig jaar lidmaatschap. Ab woont meer dan dertig jaar in Rosehaghe, net als Martin van den Dool (vijf jaar lid). Al bracht die ook zijn jeugd door in een van de Van Loghem-huizen, wat met dertien kinderen een nogal krappe bedoening was. Prilste leden van de bewonerscommissie zijn Miny Schrotenboer, Wil Maris. Respectievelijk 24, en zes jaar wonen zij hier, maar ze versterken alle twee sinds een jaar de bewonerscommissie. In 2016 trad Otto Schilling toe tot de bewonerscommissie als secretaris.

Belangrijke rol

Want de rol van de bewonerscommissie is de laatste jaren behoorlijk veranderd. Toen in 2009 tijdens een extra algemene ledenvergadering het besluit viel om  als zelfstandige woningbouwvereniging verder te gaan, werd een onderzoek naar de toekomst van Rosehaghe ingesteld. De projectgroep met externe deskundigen en twee leden van de bewonerscommissie die het onderzoek uitvoerde, concludeerde dat Rosehaghe een financieel erg gezonde woningbouwvereniging is. En deed twee aanbevelingen: koester het monument dat Rosehaghe is en verbeter de sociale cohesie. Sinds die tijd is de bewonerscommissie nauw betrokken bij de verdere ontwikkelingen en beschikt zelfs over een eigen budget.

Bruisend ontmoetingscentrum

Plannen voor de vergroting van de binding met de buurt zijn er genoeg. Op dit moment gebeurt er al van alles: de driemaandelijkse buurtsoep, de zomerbarbecue, verschillende lezingen en het inloopspreekuur voor ouderen worden goed bezocht. Maar de bewonerscommissie gaat het groter aanpakken, met als meest ingrijpende plan de herinrichting van het wijkgebouw. De renovatie staat nog voor dit jaar gepland. Met een divers aanbod aan exposities, kook- en schilderworkshops, seniorengym, film- en muziekavonden en toneelvoorstellingen wordt het hernieuwde wijkgebouw daarmee een bruisend ontmoetingscentrum voor de buurt. Aan de bewonerscommissie de taak om al deze activiteiten op te zetten, de juiste begeleiding te zoeken en er ruchtbaarheid aan te geven. Vandaar dat uitbreiding aan de orde was, en er nu één keer per maand wordt vergaderd.

Tweerichtingsverkeer

Maar de bewonerscommissie heeft niet alleen een proactieve organiserende rol, het is juist de bedoeling dat er tweerichtingsverkeer is. In principe is de commissie afhankelijk van wat leden aandragen; zonder bewoners geen bewonerscommissie. Voor alles wat woning- en wijk gerelateerd is kunnen alle Rosehaghenaren dan ook terecht bij elk commissielid. Die vervolgens hun belangen behartigt bij het bestuur of ze doorverwijst naar de juiste persoon of instantie. Dus heeft u een tip, klacht, vraag of wens: de bewonerscommissie hoort het graag en staat ook zeer open voor nieuwe activiteiten of initiatieven. Hun telefoonnummers en e-mailadressen vindt u hier op deze site, en u kunt ze natuurlijk ook gewoon eens op straat aanschieten. Zodat we met zijn allen onze unieke buurt bewaren en – inderdaad – koesteren.