headerfotos

Integriteit


Transparantie

Het bestuur en de organisatie van Rosehaghe vindt integriteit en transparantie onmisbaar voor haar functioneren en haar geloofwaardigheid. Wij, als bestuur, willen dat huurders en andere belanghebbenden tevreden zijn over ons werk. Daar hoort helderheid en duidelijkheid bij.

De samenleving rekent erop

De samenleving verwacht van bedrijven, overheden en woningcorporaties/verenigingen dat zij open en transparant zijn. Pers, politiek en burgers kijken voortdurend kritisch naar wat wij doen, en of we daarover duidelijk zijn. Ook huurders stellen eisen. Rosehaghe krijgt bovendien steeds meer te maken met meer en meer partijen, een heel verschil met zeg tien tot vijftien jaar geleden.

Vergrootglas

Rosehaghe ligt, als onderdeel van de sector met andere woningcorporaties, onder een vergrootglas. Terecht. Wij, als sociale verhuur organisaties, vertegenwoordigen een belangrijk maatschappelijk kapitaal en spelen in dit werkgebied een belangrijke maatschappelijke rol.

Heldere communicatie

Het bestuur van Rosehaghe communiceert helder en duidelijk over plannen en resultaten, maar ook over eventuele tegenvallers of tegenslagen. Dat doen we via de website, Daar is ons jaarverslag en onze begroting voor het komende jaar te vinden. Rosehaghe heeft korte lijnen en een klachten coordinator, mocht u onverhoopt toch een opmerking of klacht hebben.