headerfotos

In aanmerking komen voor een sociale of vrije sector woning?

Rosehaghe beheert 138 vrijwel identieke eensgezinswoningen en twee bovenwoningen. De doelgroep die Rosehaghe bedient voor huisvesting zijn gezinnen met minimaal drie leden, vanwege de grootte van de woningen, ruim 90 m2 en een hiervoor passend inkomen, behoudens de vrije sector woningen.

Rosehaghe verhuurt 4 woningen in de vrije sector, alle zijn nu bezet.
Wanneer er een beschikbaar komt, wordt dat op de website onder "nieuws" vermeld. 

Zo zijn er dus 136 sociale huurwoningen.

Klik hier voor een folder die u uitlegt hoe passend toewijzen in zijn werk gaat. Klik hier voor meer informatie over sociaal huren in 2019.

De verhuur van deze woningen loopt via Woonservice Kennemerland. Deze organisatie brengt het aanbod van de wooncorporaties en de vraag van de woningzoekenden samen. Heeft u een huurwoning gevonden in Rosehaghe? Dan sluit Woningbouwvereniging Rosehaghe een huurcontract met u af, inclusief Algemene Voorwaarden. Ook tekent u voor een woningomschrijving – waarin de staat van de woning staat beschreven op het moment dat u er gaat wonen. Na een gezamenlijke inspectie krijgt u de sleutels van uw woning. De huur betaalt u maandelijks vooruit, en moet voor de eerste van de maand binnen zijn. Wilt u uw huurcontract opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van 28 dagen.

Of U in aanmerking komt voor een van deze woningen kunt in het onderstaande lezen. Lees ook de mogelijkheid voor tijdelijke verhuur.
Regels voor toewijzing naar inkomen

Woningcorporaties moeten de vrijkomende sociale huurwoningen (shw) met een huurprijs tot € 720,42 (prijspeil 2019) toewijzen aan hun doelgroepen.

  • De belangrijkste doelgroep zijn huishoudens met een inkomen beneden € 38.035 (prijspeil 2019). Van de vrijkomende woningen wordt minimaal 80% hieraan jaarlijks toegewezen.
  • Maximaal 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436.
  • Maximaal 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen corporaties vrij toewijzen.


Betaalbaar wonen voor de doelgroep met huurtoeslag

Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die recht hebben op huurtoeslag. Deze moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de aftoppingsgrens die voor hen geldt. Daarom staat in de gewijzigde Woningwet een norm over passendheid. Deze wijziging is ingegaan op 1 januari 2016. Elke corporatie moet aan tenminste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een sociale huurwoning toewijzen met een passende huur. Dit is een woning met een rekenhuur onder de aftoppingsgrens.

Voor  drie- en meerpersoonshuishoudens is dit € 651,03 en een maximaal inkomen van minder dan €30.825,=.  Deze bedragen gelden in 2019.


Inkomensvoorwaarden voor woningtoewijzing

De overheid wil dat woningcorporaties hun woningen passend toewijzen
Daarvoor zijn regels opgesteld. Die regels bepalen op welke woningen u kunt reageren. Hierdoor huurt u een woning met een huurprijs passend bij uw verzamelinkomen.

Wat is uw verzamelinkomen?
Uw inkomen én dat van uw medeaanvrager bij elkaar opgeteld. Dit verzamelinkomen bepaalt welke woning wij u mogen toewijzen.

In welke categorie valt u?
Wij gebruiken uw inkomen op uw inkomensverklaring (IBRI) om te berekenen of u in aanmerking komt voor de woning waarop u hebt gereageerd. Op de inkomensverklaring staan meestal inkomensgegevens over een vorig jaar, of misschien zelfs nog iets ouder. Dat 'oude' inkomen moet u vermenigvuldigen naar een inkomen voor dit jaar. Dit heet indexeren.

In 2019 werkt dit zo:
- Inkomensgegevens over 2017 vermenigvuldigt u met 1,0517
- Inkomensgegevens over 2018 vermenigvuldigt u met 1,0336

De uitkomst daarvan telt als uw inkomen voor 2019. Met dit inkomen kunt u zien op welke woningen u kunt reageren. Wij gebruiken dit inkomen om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de woning waarop u reageert. 

Met hoeveel personen (inclusief kinderen) bent u op zoek naar een woning? Bekijk voor welke huurprijzen u in aanmerking komt bij uw situatie:

U zoekt een woning voor 1 persoon bij Woningbelang.   U zoekt een woning voor 2 personen bij Woningbelang.   U zoekt een woning voor 3 of meer personen bij Woningbelang. 

Tijdelijke verhuur

De tijdelijke verhuur van de woningen in Rosehaghe hangt samen met het renovatie-mutatie beleid van de vereniging, zoals in het weblog onder het kopje 'renovatie-mutatie' valt te lezen. De vereniging wil een betere en beheersbare planning krijgen van het renovatie budget. Vandaar dat we het hulpmiddel tijdelijke verhuur inzetten.
In de herfst van 2015 zijn we met de gemeente Haarlem tot overeenstemming gekomen om woningen tijdelijk te kunnen verhuren in afwachting van een opknapbeurt.

Wanneer er een woning vrijkomt, vrijwel altijd door het overlijden van een bewoner, kunnen we nu kiezen. Als de woning op niveau is, kan deze direct voor onbepaalde tijd doorverhuurd worden via Woonservice.

Wanneer renovatie nodig is, kan de woning in de tijdelijke verhuur. Eerst voor een periode van twee jaar en daarna van jaar op jaar tot een maximum van zeven jaar. Zo lang willen we van deze mogelijkheid waarschijnlijk geen gebruik maken. Belangrijk om te weten is, dat de verhuurder het contract met een termijn van drie maanden op kan zeggen, dus de tijdelijke verhuur termijn hoeft niet volgemaakt te worden. Wij gaan alles wel zoveel mogelijk in overleg doen natuurlijk.

Door deze extra verhuurmaatregel kunnen we een aantal woningen verzamelen waar renovatie nodig is. Dit scheelt in de uitvoeringskosten, doordat we het jaar voorafgaand aan de renovatie de werkzaamheden beter kunnen voorbereiden en aanbesteden, zonder onnodig verlies van huurinkomsten. Op de begroting is vooraf duidelijk welk bedrag gereserveerd dient te worden. Dit geeft een veel rustiger beeld op de begroting. Terwijl ook precies duidelijk is hoeveel woningen vrij komen voor verhuur onbepaalde tijd. 

Tijdelijke verhuur is een nieuw fenomeen voor Rosehaghe. Wie komt hiervoor nu in aanmerking?

Dit zijn gegadigden die zich aanmelden via administratie@rosehaghe.nl  en vallen in de doelgroep die we afgesproken hebben met de gemeente:
  • Gezinnen met drie of meer personen
  • Ingeschreven bij Woonservice en qua inkomen vallend in de primaire of secundaire doelgroep (inkomenseisen)
  • Een lange wachttijd is belangrijk om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de aanwezige kandidaten!
  • Op volgorde van binnenkomst door een aanvraag via de mail bij de woningbouwvereniging, administratie@rosehaghe.nl

We zijn met de tijdelijke verhuur in juni van 2016 gestart. We hebben op dit moment 3 woningen, binnenkort 4. Er is al wel een wachtlijst met aanvragen en het aantal vrijkomende woningen is gering.