headerfotos

Zonnepanelen

Dinsdag 17 december 2019, 18:49
Waar liggen de zonnepanelen?

Op dit moment zijn er twee projecten zonnepanelen uitgevoerd en ook geïnstalleerd. 

Het eerste project, op het dak van de 13 woningen aan de Kopsstraat, is in gebruik genomen op 8 april van dit jaar. Dit project, 108 zonnepanelen, heeft tot nu 22.560 kWh opgebracht, wat verdeeld wordt onder de bewoners aan deze straat. De jaar opbrengst ligt op 30.780 kWh, ongeveer 9.400 kWh per 4 woningen.

Het tweede project omvat 42 woningen en 336 zonnepanelen. Dit zijn alle 28 woningen aan de Merkmanstraat, 10 langs de Brouwerskade (59-77) en 4 aan de Hoofmanstraat (33-39). Op dit moment zijn nog niet alle woningen aangesloten op het zonne systeem. Dit zal eind volgende maand verholpen zijn. Liander heeft nog een aantal aansluitingen aan te passen om zonnestroom te kunnen ontvangen. Het systeem is klaar voor gebruik. Het probleem, obstakel, zit nu nog in de meterkast van een aantal woningen in combinatie met de werkzaamheden van Liander.

Bijzonder Algemene Ledenvergadering 18 december 2019

Woensdag 04 december 2019, 15:53
In aanloop naar het nieuwe jaar wordt tijdens deze vergadering de begroting van de woningbouwvereniging Rosehaghe voor het jaar 2020 behandeld.
 1. De begroting voor 2020 wordt behandeld, hier is de link. (Wanneer u op hier klikt verschijnt de begroting)
 2. Instemming van deze voorgenomen begroting
 3. Verder gaat het project Zonnepanelen ook de volgende fase in en daarover valt veel te vertellen.

Genoeg te vertellen dus. Hier is de Agenda te lezen. De notulen van de vorige vergadering, 11 juli 2019, zijn hier te lezen

Nieuwe commissaris

Dinsdag 12 november 2019, 17:52
Elsie de Bruyn is onze nieuwe commissaris. Met veel enthousiasme heeft zij gereageerd op de sollicitatie. De Autoriteit heeft haar goedgekeurd en daarmee is de aanstelling een feit. Elsie is architect en zal verantwoordelijk zijn voor het Rijksmonumentale deel van onze woingbouwvereniging en alle aanverwante zaken vanuit haar vakgebied. Heel fijn dat zij dit wil doen. Elsie heeft haar bedrijf hier.

Indrukken van Rosehaghe feest 100 jaar bestaan

Zondag 03 november 2019, 16:32
Op 6 augustus 2018 bestond woningbouwvereniging Rosehaghe 100 jaar. Na de oprichting van onze vereniging zijn de woningen in 1920 en 1921 gebouwd en is het verenigingsgebouw in mei 1922 geopend.

In het afgelopen jaar hebben wij op verschillende manieren dit 100 jarig bestaan gevierd en nu hebben we ook dit bijzondere jubileum op zaterdag 28 september met een groot feest geëerd. Alle bewoners en vele genodigden, onze belanghebbenden en onze partners, zijn hierbij aanwezig geweest. Het prestatieakkoord met de gemeente Haarlem is ondertekend en de 1e fase zonnestroompanelen op de daken van de dertien woningen in de Kopsstraat is officieel in dienst gesteld.

Het was een mooie gebeurtenis en een fijn feest. Het programma is hier bijgevoegd en de uitnodiging hier.
Hier zijn enkele beelden van deze middag.

Definitief Visitatie Rapport Rosehaghe - Pro Corp

Vrijdag 18 oktober 2019, 12:01
Rosehaghe is voor het eerst gevisiteerd door Pro Corp. Zij heeft onze woningbouwvereniging doorlicht en met verschillende belanghebbenden gesproken.

Deze visitatie is sinds de nieuwe woningwet uit 2015 verplicht. Tijdens deze doorlichting worden de cijfers bekeken, de wijze van besturen wordt besproken en getoetst, de ambitie, doelmatigheid en mate van presteren wordt besproken met alle belanghebbenden en beoordeeld. Dit alles wordt vastgelegd in een rapport, hier te lezen. De bestuurlijke reactie, zowel bestuur als RvC, kunt u hier lezen.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 11 juli 2019

Maandag 01 juli 2019, 20:18
Al weer een ledenvergadering, dat hangt samen met de volgende onderwerpen:
 1. De voorgenomen officiele herbenoemingen van twee bestuursleden Maarten Nelissen en Huib Zeevenhooven. Beiden zijn door de Geschiktheids- en Betrouwbaarheidstoets (de oude Fit en Proper test) gekomen. Voordat herbenoemingen kunnen plaatsvinden heeft de ALV een advies mogelijkheid. De herbenoeming zal door de RvC plaatsvinden.
 2. Verder gaat het project Zonnepanelen ook de volgende fase in en daarover valt veel te vertellen.
 3. Het officiele visitatie rapport is verschenen en nog ten positieve aangepast.
 4. Door de inspecteur van de Aw is een beoordelingsbrief gestuurd, waarbij zij ons onder het verscherpt toezicht haalt.

Genoeg te vertellen dus. Hier is de Agenda te lezen. De notulen van de vorige vergadering, 11 april 2019, zijn hier te lezen

Nieuwe brochure Ouder Worden Prettig Wonen

Zaterdag 27 april 2019, 20:51
Hierbij is de nieuwe brochure beschikbaar met alle woningen die in aanmerking komen. Via het bestuur en woonservice kunt u van de regeling gebruik maken.

Jaarrekening 2018 vastgesteld en goedgekeurd

Dinsdag 23 april 2019, 09:14
De jaarrekening 2018 van onze woningbouwvereniging is vastgesteld en door de accountantskantoor Verstegen uit Dordrecht goedgekeurd.
Hier kunt u de jaarrekening hier het accountantsverslag en hier de controleverklaring van de accountant lezen. Dank aan allen die hier hard aan gewerkt hebben.

Algemene Ledenvergadering 11 april 2019

Donderdag 28 maart 2019, 12:49

Op donderdag 11 april vindt onze Algemene ledenvergadering plaats. Klik hier voor de agenda.
Tijdens de vergadering worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Notulen van de vorige vergadering, klik hier
 • Jaarrekening 2018, klik hier voor de concept versie.
 • De jaarlijkse huurverhoging wordt besproken klik hier voor de uitwerking
 • De duurzaamheidsnotitie in concept, klik hier voor de stand van zaken
We heten u van harte welkom op 11 april. Wanneer u vragen voor de vergadering heeft, ontvangen we die graag voor 9 april via de mail of de brievenbus bij 't Zaeltje. Wanneer u vergaderstukken op papier wilt ontvangen verzoeken wij u dit verzoek schriftelijk kenbaar te maken en dit verzoek in de brievenbus van 't Zaeltje te deponeren, of via het adminstratie@rosehaghe.nl email account. 

Wij printen liever weinig tot niet, in respect voor het milieu. Digitaal scheelt papier en drukinkt. Dank voor de medewerking.

Vriendelijke groet,

Huib Zeevenhooven,
namens het bestuur

Duurzaamheidsnotitie

Zondag 10 maart 2019, 19:52
Door de andere aanpak van renovaties en de enorme ambities die er liggen rond energietransitie en klimaat heeft het bestuur besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor ons complex.