headerfotos

Nieuwe commissaris

Dinsdag 12 november 2019, 17:52
Elsie de Bruyn is onze nieuwe commissaris. Met veel enthousiasme heeft zij gereageerd op de sollicitatie. De Autoriteit heeft haar goedgekeurd en daarmee is de aanstelling een feit. Elsie is architect en zal verantwoordelijk zijn voor het Rijksmonumentale deel van onze woingbouwvereniging en alle aanverwante zaken vanuit haar vakgebied. Heel fijn dat zij dit wil doen. Elsie heeft haar bedrijf hier.

Indrukken van Rosehag feest 100 jaar bestaan

Zondag 03 november 2019, 16:32
Op 6 augustus 2018 bestond woningbouwvereniging Rosehaghe 100 jaar. Na de oprichting van onze vereniging zijn de woningen in 1920 en 1921 gebouwd en is het verenigingsgebouw in mei 1922 geopend.

In het afgelopen jaar hebben wij op verschillende manieren dit 100 jarig bestaan gevierd en nu hebben we ook dit bijzondere jubileum op zaterdag 28 september met een groot feest geëerd. Alle bewoners en vele genodigden, onze belanghebbenden en onze partners, zijn hierbij aanwezig geweest. Het prestatieakkoord met de gemeente Haarlem is ondertekend en de 1e fase zonnestroompanelen op de daken van de dertien woningen in de Kopsstraat is officieel in dienst gesteld.

Het was een mooie gebeurtenis en een fijn feest. Het programma is hier bijgevoegd en de uitnodiging hier.
Hier zijn enkele beelden van deze middag.

Definitief Visitatie Rapport Rosehaghe - Pro Corp

Vrijdag 18 oktober 2019, 12:01
Rosehaghe is voor het eerst gevisiteerd door Pro Corp. Zij heeft onze woningbouwvereniging doorlicht en met verschillende belanghebbenden gesproken.

Deze visitatie is sinds de nieuwe woningwet uit 2015 verplicht. Tijdens deze doorlichting worden de cijfers bekeken, de wijze van besturen wordt besproken en getoetst, de ambitie, doelmatigheid en mate van presteren wordt besproken met alle belanghebbenden en beoordeeld. Dit alles wordt vastgelegd in een rapport, hier te lezen. De bestuurlijke reactie, zowel bestuur als RvC, kunt u hier lezen.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 11 juli 2019

Maandag 01 juli 2019, 20:18
Al weer een ledenvergadering, dat hangt samen met de volgende onderwerpen:
  1. De voorgenomen officiele herbenoemingen van twee bestuursleden Maarten Nelissen en Huib Zeevenhooven. Beiden zijn door de Geschiktheids- en Betrouwbaarheidstoets (de oude Fit en Proper test) gekomen. Voordat herbenoemingen kunnen plaatsvinden heeft de ALV een advies mogelijkheid. De herbenoeming zal door de RvC plaatsvinden.
  2. Verder gaat het project Zonnepanelen ook de volgende fase in en daarover valt veel te vertellen.
  3. Het officiele visitatie rapport is verschenen en nog ten positieve aangepast.
  4. Door de inspecteur van de Aw is een beoordelingsbrief gestuurd, waarbij zij ons onder het verscherpt toezicht haalt.

Genoeg te vertellen dus. Hier is de Agenda te lezen. De notulen van de vorige vergadering, 11 april 2019, zijn hier te lezen

Nieuwe brochure Ouder Worden Prettig Wonen

Zaterdag 27 april 2019, 20:51
Hierbij is de nieuwe brochure beschikbaar met alle woningen die in aanmerking komen. Via het bestuur en woonservice kunt u van de regeling gebruik maken.

Jaarrekening 2018 vastgesteld en goedgekeurd

Dinsdag 23 april 2019, 09:14
De jaarrekening 2018 van onze woningbouwvereniging is vastgesteld en door de accountantskantoor Verstegen uit Dordrecht goedgekeurd.
Hier kunt u de jaarrekening hier het accountantsverslag en hier de controleverklaring van de accountant lezen. Dank aan allen die hier hard aan gewerkt hebben.

Algemene Ledenvergadering 11 april 2019

Donderdag 28 maart 2019, 12:49

Op donderdag 11 april vindt onze Algemene ledenvergadering plaats. Klik hier voor de agenda.
Tijdens de vergadering worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Notulen van de vorige vergadering, klik hier
  • Jaarrekening 2018, klik hier voor de concept versie.
  • De jaarlijkse huurverhoging wordt besproken klik hier voor de uitwerking
  • De duurzaamheidsnotitie in concept, klik hier voor de stand van zaken
We heten u van harte welkom op 11 april. Wanneer u vragen voor de vergadering heeft, ontvangen we die graag voor 9 april via de mail of de brievenbus bij 't Zaeltje. Wanneer u vergaderstukken op papier wilt ontvangen verzoeken wij u dit verzoek schriftelijk kenbaar te maken en dit verzoek in de brievenbus van 't Zaeltje te deponeren, of via het adminstratie@rosehaghe.nl email account. 

Wij printen liever weinig tot niet, in respect voor het milieu. Digitaal scheelt papier en drukinkt. Dank voor de medewerking.

Vriendelijke groet,

Huib Zeevenhooven,
namens het bestuur

Duurzaamheidsnotitie

Zondag 10 maart 2019, 19:52
Door de andere aanpak van renovaties en de enorme ambities die er liggen rond energietransitie en klimaat heeft het bestuur besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor ons complex.

Tijdelijke verhuur

Vrijdag 01 maart 2019, 18:50
De tijdelijke verhuur van de woningen in Rosehaghe hangt samen met het renovatie-mutatie beleid van de vereniging. Zoals onder het weblog kopje 'renovatie-mutatie' in het weblog deel valt te lezen. De vereniging wil een betere beheersbare planning krijgen van het renovatie budget. Vandaar dat we het hulpmiddel tijdelijke verhuur inzetten.

Aansluitovereenkomst Wonen op maat getekend

Donderdag 20 december 2018, 12:18
Zoals eerder aangegeven gaat Rosehaghe zich aansluiten bij de regeling "Ouder Worden & Prettig Wonen (OW&PW)". Op 20 december is deze aansluitovereenkomst getekend met alle aanwezige partners:  Gemeente Haarlem, Pre wonen, Elan wonen, IJmere, Woonzorg Nederland en Rosehaghe. Hierbij de overeenkomst en een gedenkwaardige foto van het moment. Wij, Rosehaghe, zijn nu officieel partner en gaan mee doen met deze mooie regeling. Alles hierover valt in het artikel Wonen op maat te lezen, hieronder. Lees het persbericht van Pre wonen hier. De getekende aansluitovereenkomst vindt je hier.