headerfotos

Nieuwe brochure Ouder Worden Prettig Wonen

Zaterdag 27 april 2019, 20:51
Hierbij is de nieuwe brochure beschikbaar met alle woningen die in aanmerking komen. Via het bestuur en woonservice kunt u van de regeling gebruik maken.

Jaarrekening 2018 vastgesteld en goedgekeurd

Dinsdag 23 april 2019, 09:14
De jaarrekening 2018 van onze woningbouwvereniging is vastgesteld en door de accountantskantoor Verstegen uit Dordrecht goedgekeurd.
Hier kunt u de jaarrekening hier het accountantsverslag en hier de controleverklaring van de accountant lezen. Dank aan allen die hier hard aan gewerkt hebben.

2de aangepast concept Visitatie Rapport Rosehaghe - Pro Corp

Donderdag 11 april 2019, 22:01
Rosehaghe is voor het eerst gevisiteerd door Pro Corp, een organisatie die een woningcorporatie of in ons geval een woningbouwvereniging doorlicht. Deze visitatie is sinds de nieuwe woningwet uit 2015 verplicht. Tijdens deze doorlichting worden de cijfers bekeken, de wijze van besturen wordt besproken en getoetst, de ambitie, doelmatigheid en mate van presteren wordt besproken met alle belanghebbenden en beoordeeld. Dit alles wordt vastgelegd in een rapport, hier te lezen. Het is het tweede concept, het bestuur en de RvC heeft haar opmerkingen verwerkt gezien waar mogelijk. Op dit concept zijn nog officiele aanpassingen mogelijk door de coordinerende beroepsvereniging. We houden jullie op de hoogte.

Algemene Ledenvergadering 11-04-2019

Donderdag 28 maart 2019, 12:49

Op donderdag 11 april vindt onze Algemene ledenvergadering plaats. Klik hier voor de agenda.
Tijdens de vergadering worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Notulen van de vorige vergadering, klik hier
  • Jaarrekening 2018, klik hier voor de concept versie.
  • De jaarlijkse huurverhoging wordt besproken klik hier voor de uitwerking
  • De duurzaamheidsnotitie in concept, klik hier voor de stand van zaken
We heten u van harte welkom op 11 april. Wanneer u vragen voor de vergadering heeft, ontvangen we die graag voor 9 april via de mail of de brievenbus bij 't Zaeltje. Wanneer u vergaderstukken op papier wilt ontvangen verzoeken wij u dit verzoek schriftelijk kenbaar te maken en dit verzoek in de brievenbus van 't Zaeltje te deponeren, of via het adminstratie@rosehaghe.nl email account. 

Wij printen liever weinig tot niet, in respect voor het milieu. Digitaal scheelt papier en drukinkt. Dank voor de medewerking.

Vriendelijke groet,

Huib Zeevenhooven,
namens het bestuur

Duurzaamheidsnotitie

Zondag 10 maart 2019, 19:52
Door de andere aanpak van renovaties en de enorme ambities die er liggen rond energietransitie en klimaat heeft het bestuur besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor ons complex.

Tijdelijke verhuur

Vrijdag 01 maart 2019, 18:50
De tijdelijke verhuur van de woningen in Rosehaghe hangt samen met het renovatie-mutatie beleid van de vereniging. Zoals onder het weblog kopje 'renovatie-mutatie' in het weblog deel valt te lezen. De vereniging wil een betere beheersbare planning krijgen van het renovatie budget. Vandaar dat we het hulpmiddel tijdelijke verhuur inzetten.

Aansluitovereenkomst Wonen op maat getekend

Donderdag 20 december 2018, 12:18
Zoals eerder aangegeven gaat Rosehaghe zich aansluiten bij de regeling "Ouder Worden & Prettig Wonen (OW&PW)". Op 20 december is deze aansluitovereenkomst getekend met alle aanwezige partners:  Gemeente Haarlem, Pre wonen, Elan wonen, IJmere, Woonzorg Nederland en Rosehaghe. Hierbij de overeenkomst en een gedenkwaardige foto van het moment. Wij, Rosehaghe, zijn nu officieel partner en gaan mee doen met deze mooie regeling. Alles hierover valt in het artikel Wonen op maat te lezen, hieronder. Lees het persbericht van Pre wonen hier. De getekende aansluitovereenkomst vindt je hier.

Wonen op maat

Donderdag 20 december 2018, 08:58

Het kan zijn dat u als bewoner denkt:
Hoe kan ik nu wanneer ik ouder wordt nog in deze woning blijven? Hoe gaat dit met de trap?  Is de woning voor mij niet aan de grote kant? Het lukt mij niet meer om alles te doen. Een obstakel om naar een andere woning te verhuizen, wanneer die voorhanden is, kan de hogere huurprijs zijn. Rosehaghe doet mee om wonen op maat mogelijk te maken. Klik hier voor de folder die Pre-wonen gebruikt en waar meer informatie is te lezen. Dit is de folder met de complexen van Pre, Elan en Ymere. Woonzorg Nederland is hier nog niet in opgenomen.

Bijzondere Algemene ledenvergadering: 06 december

Vrijdag 07 december 2018, 19:53
Op donderdag 6 december 2018 is, vanaf 19.30, een Bijzondere Algemene ledenvergadering gehouden. Op de agenda staat oa de begroting voor 2019. De agenda vindt U hier. Het verslag van de vergadering vindt u hier.

Begroting 2019

Donderdag 22 november 2018, 11:48
De begroting is op de vergadering van 15 november 2018 tussen het bestuur en de RvC besproken en vastgesteldt. Zie hier voor de details.