headerfotos

Informatie avond 30 mei Zonnepanelen Kopsstraat

Dinsdag 15 mei 2018, 14:25
Beste bewoners,
Deze zomer start het installeren van zonnepanelen op de daken van 13 woningen aan de Kopsstraat. Op het totale dak van dit blok woningen passen ongeveer 108 panelen, met ieder een eigen vermogen van 290 kW per jaar. Totaal levert dit per woning volgens de rekensom 2400 kW per jaar op, Zonnestroom. Wel is het goed te realiseren dat de 2400 kW niet geheel gehaald gaat worden. Dat zal met een 90% rendement blijven steken op 2100 kW op jaarbasis.
Iedere bewoner aan de Kopsstraat komt in aanmerking om Zonnestroom naar behoefte te kopen, wanneer de opgewekte hoeveelheid stroom dit toelaat. Dat betekent als de buren maar 1000 kW willen kopen, er voor andere gegadigden een extra 1100 KW op jaarbasis overblijft. De woningbouwvereniging stelt zich ten doel dat de bewoner altijd goedkoper uit is, dat drijft ons, het bestuur, naast dat duurzame energie de toekomst is en gaat worden. We willen de daken zo vol mogelijk panelen leggen,om duurzaam stroom te produceren, doe mee!!

Tot woensdagavond de 30ste mei in het Zaeltje om 20.00 uur. Vertel het al je buren, vooral die zonder internet of email.

Goedgekeurde jaarrekening 2017 Woningbouwvereniging Rosehaghe

Dinsdag 01 mei 2018, 16:51
Voor 2017 is de jaarrekening half april goedgekeurd. Voor het eerst voor 1 mei, zoals de Woningwet van 2015 voorschrijft. Ondanks dat er twee maanden uitstel is verleend aan de sector is de Woningbouwvereniging Rosehaghe toch op tijd. Voor de details klik hier.

Concept nieuwe statuten door de Veegwet, 23 april 2018

Maandag 30 april 2018, 16:59
Hierbij vind U het concept Statuten Woningbouwvereniging Rosehaghe. De veegwet maakt het noodzakelijk nogmaals de statuten te wijzigen. De wijziging heeft het bestuur er toe aangezet de statuten te vereenvoudigen. Overige zaken kunnen dan in het Huishoudelijk Reglement geregeld te worden. De statuten bevatten de noodzakelijke artikelen naast wat al niet in de Woningwet van 2015 is geregeld. Voor de concept statuten klik hier.

Agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 26 april 2018

Maandag 30 april 2018, 16:44
Dit jaar is voor het eerst dat de Algemene ledenvergadering voor 1 mei plaatsvindt, namelijk 26 april 2018. Voor de agenda, zie hier en voor de notulen zie hier.