headerfotos

Algemene Huurvoorwaarden versie november 2018

Vrijdag 16 november 2018, 19:25
Door de jaren heen hebben onze Algemene huurvoorwaarden goed gefunctioneerd. Na 14 jaar zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd en in de laatste Bijzondere Algemene LedenVergadering van 6 december 2018 ook bestendigd. De wijzigingen zijn overeenkomstig de mogelijkheden die de huurwet biedt en afgestemd met onze huisjurist, inzake huurrecht. Voor de Algemene huurvoorwaarden, Klik hier. Op 15-11-2018 zijn deze door het bestuur besproken met de RvC en vastgesteld en op 6 december 2018 behandelt in de BALV. Voor de bijlagen, zoals de woonomschrijving, klik hier.
Het bestuur heeft onze algemene huurvoorwaarden aangepast op een drietal punten:
  1. Bij een betalingsachterstand gaat het meestal op dat betalingen die dan worden gedaan op de oudste vordering worden afgeboekt. Allereerst vindt afboeking op de kosten plaats dan de rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
  2. Bij de bepalingen over onderhuur en bewoning door meerdere personen dan afgesproken, wordt toegevoegd dat verhuurder in dit kader de woning mag komen bezoeken en dat de huurder gehouden is hier volledige medewerking aan te verlenen. Dat huurder daarnaast zelf gehouden is bewijs te leveren dat hij de woning onafgebroken zelf heeft bewoond.
  3. Omtrent de aansprakelijkheid van huurder en verhuurder, wordt toegevoegd dat de huurder aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde behalve brandschade, verhuurder niet aansprakelijk is voor gevolgen van gebreken die hij niet kende en niet behoorde te kennen of als gevolg van storm, grondwaterpeil, oorlog etc. Verhuurder eveneens niet aansprakelijk voor schade die door derden wordt veroorzaakt en waardoor woongenot huurder wordt aangetast;