headerfotos

Algemene Ledenvergadering 11-04-2019

Donderdag 28 maart 2019, 12:49

Op donderdag 11 april vindt onze Algemene ledenvergadering plaats. Klik hier voor de agenda.
Tijdens de vergadering worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Notulen van de vorige vergadering, klik hier
  • Jaarrekening 2018, klik hier voor de concept versie.
  • De jaarlijkse huurverhoging wordt besproken klik hier voor de uitwerking
  • De duurzaamheidsnotitie in concept, klik hier voor de stand van zaken
We heten u van harte welkom op 11 april. Wanneer u vragen voor de vergadering heeft, ontvangen we die graag voor 9 april via de mail of de brievenbus bij 't Zaeltje. Wanneer u vergaderstukken op papier wilt ontvangen verzoeken wij u dit verzoek schriftelijk kenbaar te maken en dit verzoek in de brievenbus van 't Zaeltje te deponeren, of via het adminstratie@rosehaghe.nl email account. 

Wij printen liever weinig tot niet, in respect voor het milieu. Digitaal scheelt papier en drukinkt. Dank voor de medewerking.

Vriendelijke groet,

Huib Zeevenhooven,
namens het bestuur