headerfotos

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 11 juli 2019

Maandag 01 juli 2019, 20:18
Al weer een ledenvergadering, dat hangt samen met de volgende onderwerpen:
  1. De voorgenomen officiele herbenoemingen van twee bestuursleden Maarten Nelissen en Huib Zeevenhooven. Beiden zijn door de Geschiktheids- en Betrouwbaarheidstoets (de oude Fit en Proper test) gekomen. Voordat herbenoemingen kunnen plaatsvinden heeft de ALV een advies mogelijkheid. De herbenoeming zal door de RvC plaatsvinden.
  2. Verder gaat het project Zonnepanelen ook de volgende fase in en daarover valt veel te vertellen.
  3. Het officiele visitatie rapport is verschenen en nog ten positieve aangepast.
  4. Door de inspecteur van de Aw is een beoordelingsbrief gestuurd, waarbij zij ons onder het verscherpt toezicht haalt.

Genoeg te vertellen dus. Hier is de Agenda te lezen. De notulen van de vorige vergadering, 11 april 2019, zijn hier te lezen