headerfotos

2de aangepast concept Visitatie Rapport Rosehaghe - Pro Corp

Donderdag 11 april 2019, 22:01
Rosehaghe is voor het eerst gevisiteerd door Pro Corp, een organisatie die een woningcorporatie of in ons geval een woningbouwvereniging doorlicht. Deze visitatie is sinds de nieuwe woningwet uit 2015 verplicht. Tijdens deze doorlichting worden de cijfers bekeken, de wijze van besturen wordt besproken en getoetst, de ambitie, doelmatigheid en mate van presteren wordt besproken met alle belanghebbenden en beoordeeld. Dit alles wordt vastgelegd in een rapport, hier te lezen. Het is het tweede concept, het bestuur en de RvC heeft haar opmerkingen verwerkt gezien waar mogelijk. Op dit concept zijn nog officiele aanpassingen mogelijk door de coordinerende beroepsvereniging. We houden jullie op de hoogte.