headerfotos

Tijdelijke verhuur

Vrijdag 01 maart 2019, 18:50
De tijdelijke verhuur van de woningen in Rosehaghe hangt samen met het renovatie-mutatie beleid van de vereniging. Zoals onder het weblog kopje 'renovatie-mutatie' in het weblog deel valt te lezen. De vereniging wil een betere beheersbare planning krijgen van het renovatie budget. Vandaar dat we het hulpmiddel tijdelijke verhuur inzetten.
In de herfst van 2015 zijn we met de gemeente Haarlem tot overeenstemming gekomen om woningen tijdelijk te kunnen verhuren in afwachting van een opknapbeurt. Wanneer er een woning vrijkomt, vrijwel altijd door het overlijden van een bewoner, kunnen we nu kiezen. Als de woning op niveau is, kan deze direct voor onbepaalde tijd doorverhuurd worden via Woonservice. Wanneer renovatie nodig is, kan de woning in de tijdelijke verhuur. Eerst voor een periode van twee jaar en daarna van jaar op jaar tot een maximum van zeven jaar. Zo lang willen we van deze mogelijkheid waarschijnlijk geen gebruik maken. Belangrijk om te weten is, dat de verhuurder het contract met een termijn van drie maanden op kan zeggen, dus de tijdelijke verhuur termijn hoeft niet volgemaakt te worden. Wij gaan alles wel zoveel mogelijk in overleg doen natuurlijk.

Door deze extra verhuurmaatregel kunnen we een aantal woningen verzamelen waar renovatie nodig is. Dit scheelt in de uitvoeringskosten, doordat we het jaar voorafgaand aan de renovatie de werkzaamheden beter kunnen voorbereiden en aanbesteden, zonder onnodig verlies van huurinkomsten. Op de begroting is vooraf duidelijk welk bedrag gereserveerd dient te worden. Dit geeft een veel rustiger beeld op de begroting. Terwijl ook precies duidelijk is hoeveel woningen vrij komen voor verhuur onbepaalde tijd. 

Tijdelijke verhuur is een nieuw fenomeen voor Rosehaghe. Ik kan me voorstellen dat jullie je afvragen wie er voor in aanmerking komen? In principe zijn dit mensen die zich aanmelden via administratie@rosehaghe.nl  en vallen in de doelgroep die we afgesproken hebben met de gemeente:
  • Gezinnen met drie of meer personen
  • Ingeschreven bij Woonservice en qua inkomen vallend in de primaire of secundaire doelgroep (inkomenseisen)
  • Een lange wachttijd is belangrijk om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de aanwezige kandidaten!
  • In principe op volgorde van binnenkomst door een aanvraag bij de woningbouwvereniging, administratie@rosehaghe.nl

We zijn met de tijdelijke verhuur pas net gestart. We hebben op dit moment 2 woningen, binnenkort 3. We doen hier leerzame ervaringen mee op.

Dit hierboven is het beleid dat we op dit moment hebben. Dit kan aan de hand van de ervaringen wijzigen. Natuurlijk is het belangrijk dat, als we gezinnen huisvesten, we ook gaan kijken naar verantwoorde duurzaamheid van huisvesting. Dat zal passen en meten worden.