headerfotos

Wonen op maat

Donderdag 20 december 2018, 08:58

Het kan zijn dat u als bewoner denkt:
Hoe kan ik nu wanneer ik ouder wordt nog in deze woning blijven? Hoe gaat dit met de trap?  Is de woning voor mij niet aan de grote kant? Het lukt mij niet meer om alles te doen. Een obstakel om naar een andere woning te verhuizen, wanneer die voorhanden is, kan de hogere huurprijs zijn. Rosehaghe doet mee om wonen op maat mogelijk te maken. Klik hier voor de folder die Pre-wonen gebruikt en waar meer informatie is te lezen. Dit is de folder met de complexen van Pre, Elan en Ymere. Woonzorg Nederland is hier nog niet in opgenomen.

Al in 2013 heeft het bestuur met de woningcorporatie Pre-wonen contact opgenomen om het vrijwillig doorschuiven van oudere bewoners naar het complex met 18 seniorenwoningen van hen in de Kopsstraat, mogelijk te maken. Begin 2018 zijn de gesprekken met Pre in een stroomversnelling geraakt en in dit najaar is er een mondelinge afspraak dat de woningbouwvereniging mee kan doen met het convenant van Pre, Elan, Ymere, Woonzorg Nederland en de gemeente Heemstede, om wonen op maat mogelijk te maken. Dit convenant biedt de bewoner de kans te kiezen voor een passende woning met behoud van dezelfde huur bij een andere corporatie of verhuurder. Tegelijkertijd biedt de gemeente een bijdrage in de verhuiskosten van €1.000, =. De afspraak met meerdere corporaties en instellingen, zoals woonzorg Nederland, maakt het mogelijk dat de bewoner een scala aan mogelijkheden heeft om te kiezen voor een woning in een passende omgeving, bv dichterbij zijn of haar kinderen of andere wensen. Het aansluiten van woonzorg Nederland is ook een voordeel, omdat zij uitsluitend woningen aanbieden aan senioren, https://www.woonzorg.nl

Op 20 december 2018 was er een officieel moment voor ondertekenen van de aansluitovereenkomst. De komede tijd wordt bekend hoe het proces, de aanvraag en de doorlooptijd zal zijn. Voor de aanvrager, die dat wil, is er een begeleider beschikbaar die hem/haar bijstaat bij deze hele procedure. 

Voor ons als bestuur is deze gang van zaken ook nieuw. We krijgen met meerdere partijen te maken en wij vertrouwen erop dat dit goed gaat lopen,. Vooral omdat deze maatregel voor vele huurders veel voordelen kent, zoals verhuizen met behoud va dezelfde huur, een bijdrage in de verhuiskosten, een andere locatie kunnen wonen rekening houdend met eventuele mantelzorgers en ook het verdelen van de druk op de woonmarkt.

Met deze korte film van Ymere wordt het principe nog eens toegelicht:
https://www.youtube.com/watch?v=6eXgQTL8akY