headerfotos

Zonnepanelen

Dinsdag 17 december 2019, 18:49
Waar liggen de zonnepanelen?

Op dit moment zijn er twee projecten zonnepanelen uitgevoerd en ook geïnstalleerd. 

Het eerste project, op het dak van de 13 woningen aan de Kopsstraat, is in gebruik genomen op 8 april van dit jaar. Dit project, 108 zonnepanelen, heeft tot nu 22.560 kWh opgebracht, wat verdeeld wordt onder de bewoners aan deze straat. De jaar opbrengst ligt op 30.780 kWh, ongeveer 9.400 kWh per 4 woningen.

Het tweede project omvat 42 woningen en 336 zonnepanelen. Dit zijn alle 28 woningen aan de Merkmanstraat, 10 langs de Brouwerskade (59-77) en 4 aan de Hoofmanstraat (33-39). Op dit moment zijn nog niet alle woningen aangesloten op het zonne systeem. Dit zal eind volgende maand verholpen zijn. Liander heeft nog een aantal aansluitingen aan te passen om zonnestroom te kunnen ontvangen. Het systeem is klaar voor gebruik. Het probleem, obstakel, zit nu nog in de meterkast van een aantal woningen in combinatie met de werkzaamheden van Liander.
Wat ga ik betalen aan zonnestroom?

De zonnepanelen op het dak zijn gegroepeerd over het dak van vier tot vijf woningen. Binnen de groep van 4-5 woningen kunnen bewoners aangeven hoeveel zonnestroom zij willen gebruiken. 

Stel, voor dit voorbeeld, de groep is 4 woningen groot. Dat zijn 32 zonnepanelen en totaal 9.000 kWh zonnestroom. De vier woningen kunnen zelf kijken hoe ze deze hoeveelheid willen verdelen. Het handigst is te kijken naar het eigen stroom verbruik over het afgelopen jaar zonder panelen en daar een kleine marge in te houden. Stel u gebruikt 2.500 kWh per jaar aan stroom. Dan kunt u naar eigen keuze inschrijven voor deze volledige hoeveelheid of net daaronder. Aan de woningbouwvereniging betaalt u een bedrag van €0,15 per kWh. Een behoorlijke reductie ten op zichte van de marktprijs.

Wanneer is het project klaar en wat betekenen de werkzaamheden voor mij?

In de begroting van de woningbouwvereniging is opgenomen dat het hele project, het aanbrengen van zonnepanelen op alle daken, begin 2021 is afgerond. Dan liggen er 1.128 panelen op de daken, 338.400 kWh.

Lens is het bedrijf dat voor ons de zonnestroom uitrolt. Zo zullen in het voorjaar van 2020 de daken van het noordelijke deel van het centrale blok, Anslijnstraat 6-20, Hoofmanstraat 5-15 en 6-12B en 't Zaeltje een aansluiting krijgen. Verder in 2020 en in 2021 worden de overige daken van de 66 woningen, Anslijnstraat, Hoofmanstraat en resterende deel Brouwerskade, belegt met zonnepanelen. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal er een bekabeling komen tussen het dak en de meterkast en zal de electrische installatie aangepast worden. Hierdoor zal u bij de uitvoering van deze werkzaamheden overlast kunnen ervaren. Doch rekenen we op uw begrip, aangezien het doel in ons aller belang is.