headerfotos

Wonen op maat

Donderdag 20 december 2018, 08:58

Het kan zijn dat u als bewoner denkt:
Hoe kan ik nu wanneer ik ouder wordt nog in deze woning blijven? Hoe gaat dit met de trap?  Is de woning voor mij niet aan de grote kant? Het lukt mij niet meer om alles te doen. Een obstakel om naar een andere woning te verhuizen, wanneer die voorhanden is, kan de hogere huurprijs zijn. Rosehaghe doet mee om wonen op maat mogelijk te maken. Klik hier voor de folder die Pre-wonen gebruikt en waar meer informatie is te lezen. Dit is de folder met de complexen van Pre, Elan en Ymere. Woonzorg Nederland is hier nog niet in opgenomen.

Bijzondere Algemene ledenvergadering: 06 december

Vrijdag 07 december 2018, 19:53
Op donderdag 6 december 2018 is, vanaf 19.30, een Bijzondere Algemene ledenvergadering gehouden. Op de agenda staat oa de begroting voor 2019. De agenda vindt U hier. Het verslag van de vergadering vindt u hier.

Begroting 2019

Donderdag 22 november 2018, 11:48
De begroting is op de vergadering van 15 november 2018 tussen het bestuur en de RvC besproken en vastgesteldt. Zie hier voor de details.

Algemene Huurvoorwaarden versie november 2018

Vrijdag 16 november 2018, 19:25
Door de jaren heen hebben onze Algemene huurvoorwaarden goed gefunctioneerd. Na 14 jaar zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd en in de laatste Bijzondere Algemene LedenVergadering van 6 december 2018 ook bestendigd. De wijzigingen zijn overeenkomstig de mogelijkheden die de huurwet biedt en afgestemd met onze huisjurist, inzake huurrecht. Voor de Algemene huurvoorwaarden, Klik hier. Op 15-11-2018 zijn deze door het bestuur besproken met de RvC en vastgesteld en op 6 december 2018 behandelt in de BALV. Voor de bijlagen, zoals de woonomschrijving, klik hier.

Strategie Rosehaghe 2018-2022

Vrijdag 16 november 2018, 14:42
Op 15 november is de nieuwe strategie nota Rosehaghe 2018-2022 goedgekeurd door de RvC. Zie hier de nota.

Nieuwe statuten woningbouwvereniging Rosehaghe

Zaterdag 10 november 2018, 15:52
Op 25 oktober 2018 zijn de statuten opnieuw aangepast. Dit keer hebben we ook de gelegenheid te baat genomen om de statuten flink in te korten,  klik hier.

Goedgekeurde jaarrekening 2017 Woningbouwvereniging Rosehaghe

Dinsdag 01 mei 2018, 16:51
Voor 2017 is de jaarrekening half april goedgekeurd. Voor het eerst voor 1 mei, zoals de Woningwet van 2015 voorschrijft. Ondanks dat er twee maanden uitstel is verleend aan de sector is de Woningbouwvereniging Rosehaghe toch op tijd. Voor de details klik hier.

Agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 26 april 2018

Maandag 30 april 2018, 16:44
Dit jaar is voor het eerst dat de Algemene ledenvergadering voor 1 mei plaatsvindt, namelijk 26 april 2018. Voor de agenda, zie hier en voor de notulen zie hier.

Omgevingsvergunning Zonnepanelen Kopsstraat is door de gemeente verleend

Dinsdag 24 april 2018, 08:40
De woningbouwvereniging gaat volop mee in de energie transitie die voor de deur staat. Al langer speelt het idee om gebruik te maken van de platte daken en die zo vol mogelijk te leggen met zonnepanelen. zie hier

Prestatie akkoord met de gemeente Haarlem

Donderdag 01 maart 2018, 09:56
Op 1 juni 2017 heeft Rosehaghe met de gemeente Haarlem een prestatie akkoord gesloten. Dit akkoord valt hier te lezen.