headerfotos

Algemene Huurvoorwaarden versie november 2018

Vrijdag 16 november 2018, 19:25
Door de jaren heen hebben onze Algemene huurvoorwaarden goed gefunctioneerd. Na 14 jaar zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd en in de laatste Bijzondere Algemene LedenVergadering van 6 december 2018 ook bestendigd. De wijzigingen zijn overeenkomstig de mogelijkheden die de huurwet biedt en afgestemd met onze huisjurist, inzake huurrecht. Voor de Algemene huurvoorwaarden, Klik hier. Op 15-11-2018 zijn deze door het bestuur besproken met de RvC en vastgesteld en op 6 december 2018 behandelt in de BALV. Voor de bijlagen, zoals de woonomschrijving, klik hier.

Strategie Rosehaghe 2018-2022

Vrijdag 16 november 2018, 14:42
Op 15 november is de nieuwe strategie nota Rosehaghe 2018-2022 goedgekeurd door de RvC. Zie hier de nota.

Nieuwe statuten woningbouwvereniging Rosehaghe

Zaterdag 10 november 2018, 15:52
Op 25 oktober 2018 zijn de statuten opnieuw aangepast. Dit keer hebben we ook de gelegenheid te baat genomen om de statuten flink in te korten,  klik hier.

Goedgekeurde jaarrekening 2017 Woningbouwvereniging Rosehaghe

Dinsdag 01 mei 2018, 16:51
Voor 2017 is de jaarrekening half april goedgekeurd. Voor het eerst voor 1 mei, zoals de Woningwet van 2015 voorschrijft. Ondanks dat er twee maanden uitstel is verleend aan de sector is de Woningbouwvereniging Rosehaghe toch op tijd. Voor de details klik hier.

Agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 26 april 2018

Maandag 30 april 2018, 16:44
Dit jaar is voor het eerst dat de Algemene ledenvergadering voor 1 mei plaatsvindt, namelijk 26 april 2018. Voor de agenda, zie hier en voor de notulen zie hier.

Omgevingsvergunning Zonnepanelen Kopsstraat is door de gemeente verleend

Dinsdag 24 april 2018, 08:40
De woningbouwvereniging gaat volop mee in de energie transitie die voor de deur staat. Al langer speelt het idee om gebruik te maken van de platte daken en die zo vol mogelijk te leggen met zonnepanelen. zie hier

Prestatie akkoord met de gemeente Haarlem

Donderdag 01 maart 2018, 09:56
Op 1 juni 2017 heeft Rosehaghe met de gemeente Haarlem een prestatie akkoord gesloten. Dit akkoord valt hier te lezen.

Bijzondere Algemene ledenvergadering 23 november 2017, notulen

Vrijdag 01 december 2017, 16:40
Op de bijzondere algemene ledenvergadering is de begroting voor 2018 behandeld. Voor de notulen klik hier.

Jaaverslag 2016 Woningbouwvereniging Rosehaghe

Maandag 07 augustus 2017, 09:03

Woningbouwvereniging Rosehaghe ("Rosehaghe") heeft een wederom een druk en dynamisch jaar achter de rug op verschillende fronten. Lees het Jaarverslag 2016 met feiten en cijfers van onze woningbouwvereniging.

Verslag Algemene ledenvergadering 29 juni 2017

Zaterdag 01 juli 2017, 18:52
Op de Algemene Ledenvergadering van 2017, 29 juni, zijn alle belangrijke punten, zoals de jaarrekening van 2016 weer besproken. Voor de notulen klik hier.