headerfotos

Agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 26 april 2018

Maandag 30 april 2018, 16:44
Dit jaar is voor het eerst dat de Algemene ledenvergadering voor 1 mei plaatsvindt, namelijk 26 april 2018. Voor de agenda, zie hier en voor de notulen zie hier.

Omgevingsvergunning Zonnepanelen Kopsstraat is door de gemeente verleend

Dinsdag 24 april 2018, 08:40
De woningbouwvereniging gaat volop mee in de energie transitie die voor de deur staat. Al langer speelt het idee om gebruik te maken van de platte daken en die zo vol mogelijk te leggen met zonnepanelen. zie hier

Prestatie akkoord met de gemeente Haarlem

Donderdag 01 maart 2018, 09:56
Op 1 juni 2017 heeft Rosehaghe met de gemeente Haarlem een prestatie akkoord gesloten. Dit akkoord valt hier te lezen.

Bijzondere Algemene ledenvergadering 23 november 2017, notulen

Vrijdag 01 december 2017, 16:40
Op de bijzondere algemene ledenvergadering is de begroting voor 2018 behandeld. Voor de notulen klik hier.

Jaaverslag 2016 Woningbouwvereniging Rosehaghe

Maandag 07 augustus 2017, 09:03

Woningbouwvereniging Rosehaghe ("Rosehaghe") heeft een wederom een druk en dynamisch jaar achter de rug op verschillende fronten. Lees het Jaarverslag 2016 met feiten en cijfers van onze woningbouwvereniging.

Verslag Algemene ledenvergadering 29 juni 2017

Zaterdag 01 juli 2017, 18:52
Op de Algemene Ledenvergadering van 2017, 29 juni, zijn alle belangrijke punten, zoals de jaarrekening van 2016 weer besproken. Voor de notulen klik hier.

Duurzaamheidsonderzoek Rosehaghe 2012

Woensdag 24 mei 2017, 18:27
In 2012 heeft Rosehaghe een eerste duurzaamheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de woningen aan te pakken en energiezuinig in te richten bij mutatie en/of groot onderhoud. Het rapport is hier in te zien.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 7 oktober 2016

Woensdag 28 september 2016, 13:29

Het bestuur van de Woningbouwvereniging en de Raad van Toezicht organiseren deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Centraal tijdens deze vergadering staan de maatregelen om overeenkomstig de nieuwe woningwet, ingevoerd op 1 juli 2015, te gaan werken en opereren.

De datum voor deze bijeenkomst is gezet op vrijdag 7 oktober 2016 om 20:00 uur in Het Zaeltje, Hoofmanstraat 12b.

Algemene ledenvergadering 23 juni 2016

Maandag 26 september 2016, 17:34
Blijf op de hoogte van de onwikkelingen bij onze woningbouwvereniging en lees het verslag van de Jaarvergadering 2016. In deze vergadering zijn de jaarcijfers 2015 gepresenteerd en toegelicht in aanwezigheid van Paul Trumpie en Thomas de Gijsel, beide lid van de Raad van Toezicht.
De Jaarrekening 2015 is goedgekeurd en inmiddels is ook de verklaring van de acountant binnen.

Strategie Rosehaghe oktober 2015

Woensdag 11 november 2015, 10:07
Tijdens een van de eerste vergaderingen met de voltallige Raad van Commissarissen in oktober 2015 is de strategie van Rosehaghe besproken en vastgesteld.
Klik hier voor dit document.