headerfotos

Korte impressie van de wbv Rosehaghe

Een paar jaar geleden is er impressie gemaakt over het wonen in 'Rosehaghe'. Deze woningen uit 1922 zijn in 1999 als complex door Monumentenzorg tot  Rijksmonument verklaard. Beelden van de omgeving worden afgewisseld met interviews van bewoners. Er wordt vooral gekeken hoe er met elkaar wordt samengeleefd, betrokken wanneer daar behoefte aan is. Dit korte  videoverslag geeft in vogelvlucht een beeld van ons 'pareltje in Haarlem', een kleine woningbouwvereniging, nog volledig bestuurt door vrijwilligers en waar nog steeds de bewoners centraal staan. (Deze impressie is gemaakt door RTL woontips-2016)


Rosehaghe, nu en Straks

Rosehaghe, een Rijksmonument van 138 eengezinswoningen, twee bovenwoningen en een verenigingsgebouw. Een van de kleinere, misschien kleinste, zelfstandige woningbouwvereniging van Nederland, gelegen in Haarlem en als complex aangewezen tot Rijksmonument sinds 1999. Een in alle opzichten unieke woongemeenschap, grotendeels bestuurd door bewoners. Een dorp in de stad, met een eigen karakter. Door de architectuur van Van Loghem én door de betrokken bewoners, waarvan ruim 90% heeft aangegeven in Rosehaghe te willen blijven wonen.

Het bestuur en de bewoners doen er alles aan om het unieke monumentale karakter van Rosehaghe voor de toekomst te behouden. Onze strategie richt zich op het waarborgen van onze zelfstandigheid, het verduurzamen en onderhouden van de woningen en het nog verder versterken van de maatschappelijke betrokkenheid onder de bewoners. Het bestuur wordt hierbij geholpen en gecontroleerd door de commissarissen; experts, ook van buiten de wijk die door een objectieve bril meekijken en adviseren. De belangen van de bewoners worden behartigd door een bewonerscommissie.