headerfotos

Zonnepanelen

Zaterdag 10 november 2018, 18:49
Dit jaar, 2018, wordt er een pilot uitgevoerd om 110 zonnepanelen op de daken van de 13 woningen aan de Kopsstraat te installeren. De bewoners krijgen de mogelijkheid zonnestroom af te nemen via een slim systeem. Hierdoor kan ieder een gewenste hoeveelheid zonnestroom gebruiken, onafhankelijk van hoeveel panelen er op dat specifieke dak van een woning liggen.

Dakisolatie

Zaterdag 10 november 2018, 18:48
De dakoperatie is klaar!

Wat jullie zeker afgelopen zomer niet ontgaan is, zijn de dakwerkzaamheden aan de Hoofmanstraat. Deze operatie is nu voor het hele complex afgerond. De Hoofmanstraat was de laatste en vijfde fase.

Klachtenonderhoud

Zaterdag 10 november 2018, 18:47
Eigenlijk is klachtenonderhoud alles wat niet onder de twee andere kopjes, meerjaren onderhoud en renovatie-mutatie onderhoud, valt. Eenvoudig gezegd weliswaar.

Renovatie-Mutatie Onderhoud

Zaterdag 10 november 2018, 18:45
Mutatie onderhoud is moeilijk tot niet te plannen. Mutaties treden op bij het stoppen van het huurcontract. In onze wijk is dat meestal door het overlijden van de bewoner. Over een periode van twintig jaar komen er ongeveer 3,5 woning per jaar vrij. De bewoningsduur is dan gemiddeld 40 jaar. Dat is enorm lang in vergelijking met andere corporaties waar dit doorgaans minder dan de helft is.