headerfotos

Hemelvaart 2018

Donderdag 10 mei 2018, 20:00
Leuk om terug te horen dat het blog wordt gelezen. Ik heb positieve reacties gehoord over het informatieve karakter en ook dat het wat lang is, of er dan wel genoeg stof is. Nou maak je daar geen zorgen over. Er is heel veel informatie om te delen!!.
Vanochtend vroeg met zeven anderen vanaf 06.00 uur in de duinen bij de Oosterplas gelopen. Luisteren naar vogels, altijd weer een feest! Het was wat rustiger onder de fluiters, omdat het weer niet helemaal meewerkte. Een lichte en lange regenbui na al die warmte, wat het duin wel heerlijk laat ruiken, met alles wat er nu bloeit, vooral meidoorn. Voor de liefhebbers, we hebben het volgende gehoord: Zwartkop, Zanglijster, Roodborst natuurlijk, Grote Bonte Specht, Boompieper, Grasmus, Gekraagde Roodstaart, veel Nachtegalen, Fitis, Tjiftjaf, Vink, Merel, Koolmees, Pimpelmees, Buizerd gezien:). Best wel een aardige vangst. De rietzangers gemist, Boomleeuwerik en nog een paar echte zomerzangers, morgen weer? Ja, ik ben op vrijdag 11 mei, alleen weer heel vroeg op pad geweest en een hele ruime vangst gehad. Het was prachtig met mooi weer. Wanneer er animo voor nog een keer is dan hoor ik het wel.

Dit brengt mij direct bij het 100 jarig bestaan van Rosehaghe, want dit vogels luisteren is in dat kader georganiseerd. Op 6 augustus 2018 bestaat de vereniging inderdaad 100 jaar!! Wow, honderd jaar en al die tijd al bestuurd door vrijwilligers voornamelijk ook bewoners. De laatste tijd worden we met besturen ook versterkt door vrijwilligers van buiten de wijk, een frisse en professionele aanvulling!
Deze viering gaat een eigen kop op de site krijgen, zodat alle nieuws hierin opgenomen kan worden.

De woningen waren pas rond 1922 klaar, maar de vereniging was al eerder opgericht. Op zaterdag 17 maart hebben we onze eerste activiteit beleefd, gezamenlijk eten en brainstormen over wat we allemaal kunnen doen. Uitgangspunt bij het vieren is dat het 100 jaar samenleven centraal staat, de bewoners en het 'samenwonen' vieren we een heel jaar lang. De woningbouwvereniging heeft hiervoor een budget gereserveerd en iedereen kan een activiteit organiseren en ontwikkelen. Er zijn al heel veel leuke ideën. Een team van vrijwilligers is hiermee bezig om dit in goede banen te leiden, Marike van der Raadt, Patricia Buts, Miny Schrotenboer, Marian van Gijlswijk, Rolina Eikelenboom, Marianne de Vries is zo maar een greep van bewoners die er druk mee zijn. Op dit moment worden de activiteiten in een jaarplanning geplaatst en zo goed mogelijk verdeeld over de seizoenen. Er is een lijst, een activiteitenformulier, met aandachtspunten waar iedere organisator alle informatie van de activiteit op kwijt kan. Dit wordt bij het team ingeleverd, zodat zij een duidelijk beeld hebben wat er gaat gebeuren en wat er nodig is. Marike heeft de formulieren gemaakt, via de mail kun je het toegestuurd krijgen. Later meer over de details.

Vorige keer beloofde ik ook wat meer te vertellen over het doorschuiven naar een seniorenwoning in de wijk. Wij hebben in de directe omgeving een aantal senioren complexen, die niet van Rosehaghe zijn, maar van Pre-wonen. Andere woningcorporaties hebben in een convenant met elkaar afgesproken om het doorschuiven naar een senioren woning onder gunstige voorwaarden toe te staan. 

In onze wijk is het opvallend dat de bewonerspopulatie vergrijsd. Met een gemiddelde mutatie van ongeveer 3,5 woning per jaar berekend over een periode van 24 jaar valt direct de lange duur bewoning op; 140 woningen delen door 3,5 levert een gemiddelde op van 40 jaar. Deze bewoningsduur is bij veel andere corporaties een stuk lager (13-15 jaar), al zal dat in de huidige tijd wel weer oplopen. De mutatiegraad is daar dus een stuk hoger, er wordt veel sneller verhuisd.

De lage mutatiegraad, de lange bewoningsduur, kan twee redenen hebben:

  • Of het is hier zo fijn wonen;
  • Of door de matige huurstijging over de jaren, is de huur zo niet meer marktconform, dat er gewoonweg niet verhuisd kan worden.

Stel een gezin is hier in de jaren 70 of 80 van de vorige eeuw komen wonen, dan is door de matige huurstijging de huur nu rond de €350. Dit terwijl de meeste marktconforme huren van sociale eengezinswoningen rond de €600 - €710 liggen. Hierdoor kan het om financiele redenen lastig worden om door te schuiven naar een seniorenwoning, waar de huren vaak ook rond die prijs, €600 - €700, of net iets lager liggen.

Gelukkig is de meest gehoorde reden dat het hier fijn wonen is. Al zal de grootte van de woning en de ongelijkvloerse indeling voor sommige senioren ook zijn beperkingen hebben.

Met een convenant, een afspraak, is het nu voor de drie grote woningcorporaties, Elan, Ymere en Pre-wonen, mogelijk om bewoners op vrijwillige basis naar een seniorenwoning in dezelfde wijk door te schuiven, ook al is die woning van een andere corporatie, met behoud van dezelfde huur! Zij hebben die afspraak gemaakt en de gemeente Haarlem geeft ook nog een kleine verhuisbijdrage van € 1.000. Het voordeel is dat er zo sneller een woning vrij komt voor weer een nieuw gezin, de doelgroep die in deze regio behoorlijk knel zit. De woningmarkt in Kennermerland is oververhit. (zoals meerdere regio's)

Er zijn senioren die graag naar een andere beter aangepaste woning willen doorschuiven, maar door de financiën worden tegengehouden. Dit obstakel willen we graag wegnemen.

Rosehaghe heeft Pre-wonen bereid gevonden, zodat wij mee mogen doen aan deze afspraak. We hebben nog geen contract, maar we hebben wel een toezegging van Pre. Hans Kuijt en ik gaan 30 mei verder praten met een beleidsmedewerker van hen. Hans is vrijwel elke zaterdag op het koffie uurtje. Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je hem daarover informeren. Kan hij die vragen en opmerkingen mee nemen naar het overleg.

Volgende keer weer een nieuw onderwerp, bijvoorbeeld "Hoe hou je elkaar op de hoogte?"

Hartelijke groet

uw voorzitter

Huib Zeevenhooven