headerfotos

Klachtenonderhoud

Zaterdag 10 november 2018, 18:47
Eigenlijk is klachtenonderhoud alles wat niet onder de twee andere kopjes, meerjaren onderhoud en renovatie-mutatie onderhoud, valt. Eenvoudig gezegd weliswaar.

Klachtenonderhoud is dagelijks onderhoud dat de woningbouwvereniging uitvoert doordat de bewoner een klacht heeft. In deze post zit ook het dag en dagelijks onderhoud. Hier kan je denken aan de Gasservice voor het onderhoud aan de ketel en ook Wilms Vloet voor het snoeien van de heggen. Ook zit het vervangen van een verwarmingsketel in deze post. Totaal besteden we ongeveer €126.000, = per jaar hieraan.

Nou reken even mee. De woningbouwvereniging heeft ongeveer 130 ketels in bezit, want een tiental bewoners heeft een eigen ketel. 

De levensduur van een ketel is ongeveer 15 jaar. Een nieuwe ketel kost ongeveer €2.800, =.
Zo besteden we ongeveer €24.500, = aan nieuwe ketels (130/15x2800).
Gasservice kost ongeveer €80,= per woning (130), jaarlijkse controle. Dat is €10.400, =.
Totaal is er met wat andere uitgaven aan het centrale verwarming systeem €45.000 verspijkerd.
Onderhoud van de heggen, twee keer per jaar snoeien, is ongeveer 3.600, =.
Daarnaast hebben we verleden jaar extra uitgaven aan tuinen en perken gehad, totaal kwam dit op een extra uitgave van €10.600,=.

Zo blijft er voor onverwachte uitgaven voor onderhoud een ruime €66.800, = over.

Dit bedrag gaat op aan kleine en ook grote reparaties. Dan kun je denken aan een rotte plank hier, een kapot slot daar, een kapotte kraan daar en ook grote reparaties als het vervangen van raamkozijnen en deuren. De kleine reparaties kunnen de bewoner veel ongemak geven. Door de voorrijkosten en bijkomende in rekening gebrachte bedragen zijn het relatief dure reparaties. Een nieuw slot kost €70, =, maar als het geplaatst is loopt de rekening op naar €210,=.

Het bestuur heeft al langer nagedacht wat een goede manier is om hiermee om te gaan. Kunnen we daar een beter concept voor bedenken. De uitdaging is hoe gaan we met kleine reparaties om? Grote reparaties, als deuren, ramen, vloeren, kozijnen, badkamer, keuken ed kunnen en zullen alleen door onze vaste onderhoudsaannemers uitgevoerd worden. 

Wat zouden we kunnen verbeteren?

Hier passen twee vragen:

      I.        Welke reparaties komen ten laste van de woningbouwvereniging?

     II.        Hoe ga je om met kleine reparaties, die de bewoners wel ongemak veroorzaken
                 en niet direct ten laste horen te komen van de Woningbouwvereniging? 
                 Hoe kunnen we als woningbouwvereniging toch wat voor de bewoners betekenen? 

Stel (dus 'toekomstmuziek') je maakt onderscheid tussen:

  1. Grote, complexe en/of ingewikkelde reparaties die uitgevoerd worden door een aannemer, een elektricien en/of een loodgieter. Dat blijft hetzelfde, daar veranderen we niets aan. Daarmee is een degelijke uitvoering gewaarborgd, blijven we veilig en goed bezig.
  2. Reparaties die eenvoudig zijn en ook door de woningbouwvereniging betaald worden. Deze kunnen ook uitgevoerd worden door vakmensen die in onze buurt wonen. Dat scheelt al de voorrijkosten. Dus dat kan goedkoper en wordt nog steeds goed uitgevoerd. Dat is het uitgangspunt.
  3. Dan zijn er reparaties waar je van kan afvragen of de woningbouwvereniging dat moet doen. Het verven van de schutting doen we al niet meer. Hoe zit het met een slot op het tuinhekje. Hoe gaan we om met andere kleine reparaties die eigenlijk gewoon door de huurder betaald moeten worden.

De reparaties onder punt 3 zijn voor veel huurders geen probleem. Zij voeren die veelal zelf uit. Oudere bewoners, waar wij er veel van hebben, kunnen het zelf verhelpen van deze ongemakken lastig vinden. Hier willen we als woningbouwvereniging iets bedenken. Bijvoorbeeld een 'volledige service' contract. Voor een maandelijks service bedrag zorgt de woningbouwvereniging dat alle kleine reparaties worden gedaan, ook al vallen ze niet onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Natuurlijk omschrijven we wat hier wel en niet onder valt. 

Wat we zouden kunnen verbeteren is een gedachte. Het is een idee dat verder uitgewerkt kan en moet worden. Dan kunnen we het als een serieus voorstel aan U presenteren. Toch zijn we nieuwsgierig naar reacties hierop. Dus als U er wat van vindt dan kunt U reageren naar administratie@rosehaghe.nl

Eigenlijk is ons hele beleid er op gericht om het bedrag van die €126.000,= zinnig, zuinig en goed te besteden. Dat is het doel. Helpt U mee?