headerfotos

Meerjarenonderhoud

Zaterdag 10 november 2018, 18:44

Meerjaren onderhoud wordt precies gepland in de tijd. Dat zijn bv de schilderbeurten, het renoveren van het dak en dergelijke. 

Tijdens de schilderbeurt wordt onderhoud aan kozijnen en deuren meegenomen. Er zitten hier en daar natuurlijk rotte plekken. Een geplande schilderbeurt kost ongeveer €3.800 tot €4.200 per woning. Er zijn vier fasen, dus ongeveer 35 woningen per fase, soms wat meer en soms wat minder. Dit werk wordt vooraf berekend, ingepland en aanbesteed. 

Dit laatste betekent dat meerdere aannemers intekenen op het werk en er wordt gekozen voor de goedkoopste en waar vertrouwen in de kwaliteit van de uitvoering is. Dat laatste is belangrijk. Voor het schilderen wordt een opname gemaakt van de huidige situatie. Het is nu al een paar jaar voorgekomen dat we een schilderbeurt konden uitstellen. Zo zal de schilderbeurt voor de Anslijnstraat pas in 2020 plaatsvinden, terwijl die voor 2019 stond gepland.

Het dak doorloopt dezelfde werkwijze, berekenen, plannen en aanbesteden. De vorige keer hebben we al aangegeven dat het dak, isolatie en vernieuwing dakbedekking, zo'n €20.000 per woning kost. We zullen foto's plaatsen hoe het er na de werkzaamheden uit ziet, want het is zeker niet de bedoeling dat bewoners zelf het dak opklimmen, veel te veel risico. Op de foto's kan je ook zien wat voor een pak isolatie erop ligt en dat er geen grind meer is, plus er is een lichte helling voor de waterafvoer, prima voor het behoud van de daklaag.

Dat is dus meerjarig onderhoud, goed te plannen, te berekenen en aan te besteden, om meerdere aannemers een prijsopgaaf te vragen.