headerfotos

Onderhoud

Zaterdag 10 november 2018, 18:40

Voor de woningbouwvereniging Rosehaghe, net als voor veel andere corporaties, zijn er drie onderhoudsposten waar geld aan wordt gespendeerd:

  • Meerjaren onderhoud
  • Mutatie/renovatie onderhoud
  • Klachtenonderhoud
In de volgende weblog schrijf ik over iedere soort van onderhoud een kort stuk.