headerfotos

Renovatie-Mutatie Onderhoud

Zaterdag 10 november 2018, 18:45
Mutatie onderhoud is moeilijk tot niet te plannen. Mutaties treden op bij het stoppen van het huurcontract. In onze wijk is dat meestal door het overlijden van de bewoner. Over een periode van twintig jaar komen er ongeveer 3,5 woning per jaar vrij. De bewoningsduur is dan gemiddeld 40 jaar. Dat is enorm lang in vergelijking met andere corporaties waar dit doorgaans minder dan de helft is.
Tot voor kort, begin 2016, viel renovatie onderhoud samen met de mutatie. De vrijgekomen woningen werden direct en naar behoefte volledig gerenoveerd. Vanwege het zeer onregelmatige karakter waarbij de woningen vrij kwamen en blijven komen, vielen deze investeringen vrijwel niet te begroten. Het was altijd weer afwachten hoeveel er vrij kwamen en of er voldoende ruimte in de financien was. Dat is voor een strakke planning, mn om de middelen goed in te zetten, onhandig.

Tijdelijke verhuur

In de herfst van 2015 zijn we met de gemeente Haarlem tot overeenstemming gekomen om woningen tijdelijk te kunnen verhuren in afwachting van een opknapbeurt. Door deze mogelijkheid kunnen we de renovaties over de opvolgende jaren beter spreiden en plannen. De investeringen van de renovatie worden zo ook over opeenvolgende jaren gespreid en beter beheerst. De begroting van het werk en de aanbesteding hiervan kan je nu een jaar voordat het werk wordt uitgevoerd goed plannen. De beschikbare financien van ieder jaar worden zo leidend bij het renoveren, een belangrijke wijziging van het beleid tot 2015 gevoerd.

Verhuurderheffing
Deze wijziging werd noodzakelijk door de toen ingezette verhuurderheffing, een behoorlijk bedrag. Gelukkig is die heffing voor Rijksmonumenten per 1-1-2018 afgeschaft. Daarnaast speelde ook de dakvernieuwing, die de investeringen voor renovaties aan banden legde.

Beleidsnotitie Duurzaamheid Energietransitie Monumentbehoud
We hebben als bestuur deze verandering aangegrepen om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de woningen aan te passen aan de huidige en nieuwe eisen. Zo valt te denken aan de ingezette energie transitie, van het gas af. Hoe ver kunnen de woningen hierbij aansluiten? Daarbij blijft het instandhouden en versterken van het monument een belangrijk doel.

Dus onze vragen zijn:
  1. Hoe gaan we om met restauratie en versterken van het monument?
  2. Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn verder mogelijk, naast de al bestaande (vloer, dak en wandisolatie) ?
  3. Welke mogelijkheden zijn er nog verder in het kader van de energie transitie (van het gas af) nu we al zonnepanelen inzetten?
  4. Hoe willen we met het water, aan en afvoer en gebruik omgaan?

We verwachten in 2019 antwoorden te formuleren op deze vragen, met hulp van deskundigen.