headerfotos

Start

Zaterdag 05 mei 2018, 14:00
Beste leden, beste bewoners van Rosehaghe. Het was mij al veel eerder door Jan Glas verteld:' Begin een weblog". Ik twijfelde, maar ben nu toch om, vanwege verschillende redenen.
Ten eerste gebeurt er zoveel in onze vereniging, dat het goed is voor de leden daarvan op de hoogte te blijven. Ik zal mijn best doen om zo transparant mogelijk te melden, wat er allemaal zo speelt. Zo is er een eenduidige informatiestroom en bij vragen kun je een mailtje sturen naar administratie@rosehaghe.nl. Ten tweede willen we de bewoners meer en meer verleiden de site te gebruiken, zodat we minder afhankelijk worden van nieuwsbrieven, dure inkt, papier en minimaal 140 brievenbussen lopen. Ten derde is het nieuws makkelijker te vinden en raakt niet meer kwijt, allemaal voordelen. Dus ik ben gestart met een weblog! De bewonerscommissie kan ook een keer een log schrijven en een van de commissarissen wellicht ook!.

Wat speelt er zoal binnen onze vereniging:
1. Wat jullie niet ontgaan zal zijn, is de dakoperatie aan de Hoofmanstraat. De laatste en vijfde fase, waar straks aan het eind van deze uitvoering alle 140 woningen voorzien zijn van dakisolatie (met een hoge isolatie waarde Rw 4) en een nieuwe dakbedekking. Dat laatste is een modern en duurzaam product met een lange levensduur.  Berekeningen uit 2012 hebben de isolatie begroot op een besparing van 20% aan stookkosten, een behoorlijk groot percentage. Dat heeft vooral te maken met de situatie voor de isolatie die letterlijk voor-oorlogs was. Uiteindelijk heeft dit werk over een periode van vijf jaar totaal €2,8 miljoen gekost, gefinancierd met een laag rente lening via het Nationaal Restauratiefonds.
Voor de bouwvakvakantie zijn de 34 woningen aan de Hoofmanstraat en de Brouwerskade aan de beurt en na de bouwvak de 6 woningen, de oneven nummers 5-15, op de kop van de Hoofmanstraat. Tegelijkertijd wordt er een schilderbeurt voor 42 woningen uitgevoerd.

2. Verder zal er dit jaar een pilot uitgevoerd worden voor zonnestroom op de Kopstraat. De daken van de 13 woningen daar worden belegd met zonnepanelen en een slim systeem, zodat iedere bewoner aan de Kopstraat een gewenste hoeveelheid zonnestroom kan afnemen. Zo kan je meer of minder stroom afnemen dan op je dak met de panelen wordt geproduceerd. Op woensdag 30 mei is er 's avonds een informatie bijeenkomst, waar ook Lens aanwezig zal zijn. Het bedrijf dat voor ons de zonnestroom uitrolt. Als alles goed loopt en de financien te begroten zijn doen we een uiterste poging alle daken in 2019 van zonnepanelen te voorzien. Het is een voornemen, dan moet wel goed passen in de begroting en technische uitvoering. Toch mooi dat er dan bijna 1000 panelen op onze daken liggen, wow!

3. Hiermee samen hangt ons renovatie beleid. Tot en met juli 2015 werden de vrijgekomen woningen direct en naar behoefte volledig gerenoveerd. Vanwege het zeer onregelmatige karakter waarbij de woningen vrij kwamen en komen, vielen deze investeringen vrijwel niet te begroten. Het was altijd weer afwachten hoeveel er vrij kwamen en of er voldoende ruimte in de financien was. Dat is voor een strakke planning, mn om de middelen goed in te zetten, onhandig. In de herfst van 2015 zijn we met de gemeente Haarlem tot overeenstemming gekomen om woningen tijdelijk te kunnen verhuren in afwachting van een opknapbeurt. Wanneer er een woning vrijkomt, vrijwel altijd door het overlijden van een bewoner, kunnen we nu kiezen. Als de woning op niveau is, kan deze direct voor onbepaalde tijd doorverhuurd worden via Woonservice. Wanneer renovatie nodig is, kan de woning in de tijdelijke verhuur. Eerst voor een periode van twee jaar en daarna van jaar op jaar tot een maximum van zeven jaar. Zo lang willen we van deze mogelijkheid waarschijnlijk geen gebruik maken. Belangrijk om te weten is, dat de verhuurder het contract met een termijn van drie maanden op kan zeggen, dus de tijdelijke verhuur termijn hoeft niet volgemaakt te worden. Wij gaan alles wel zoveel mogelijk in overleg doen natuurlijk.

Door deze extra verhuurmaatregel kunnen we een aantal woningen verzamelen waar renovatie nodig is. Dit scheelt in de uitvoeringskosten, doordat we het jaar voorafgaand aan de renovatie de werkzaamheden beter kunnen voorbereiden en aanbesteden, zonder onnodig verlies van huurinkomsten. Op de begroting is vooraf duidelijk welk bedrag gereserveerd dient te worden. Dit geeft een veel rustiger beeld op de begroting. Terwijl ook precies duidelijk is hoeveel woningen vrij komen voor verhuur onbepaalde tijd.

Tijdelijke verhuur is een nieuw fenomeen voor Rosehaghe. Ik kan me voorstellen dat jullie je afvragen wie er voor in aanmerking komen? In principe zijn dit mensen die zich aanmelden via administratie@@rosehaghe.nl  en vallen in de doelgroep die we afgesproken hebben met de gemeente:
  • Gezinnen met drie of meer personen
  • Ingeschreven bij Woonservice en qua inkomen vallend in de primaire of secundaire doelgroep (inkomenseisen)
  • Een lange wachttijd
  • In principe op volgorde van binnenkomst door een aanvraag bij de woningbouwvereniging, administratie@@rosehaghe.nl

We zijn met de tijdelijke verhuur pas net gestart. We hebben op dit moment 1 woning en doen hier leerzame ervaringen mee op. Dit hierboven is het beleid dat we op dit moment hebben. Dit kan aan de hand van de ervaringen wijzigen. Dan worden jullie hiervan door een nieuws item of dit weblog op de hoogte gesteld. Natuurlijk is het belangrijk dat, als we gezinnen huisvesten, we ook gaan kijken naar verantwoorde duurzaamheid van huisvesting. Dat zal passen en meten worden.

Zo genoeg, even voor nu. Volgende keer het doorschuiven naar een senioren woning en het 100 jaar bestaan van Rosehaghe.

Hartelijke groet

Huib Zeevenhooven
uw voorzitter