headerfotos

Wat vertel je mij nu?

Dinsdag 15 mei 2018, 21:22
Hoe hou je elkaar op de hoogte? Een belangrijke vraag. Zelfs voor onze kleine woningbouwvereniging. Je zou verwachten dat nieuws met deze korte lijnen moeilijker vervormd raakt. We wonen allemaal, de meesten, in de buurt en we spreken elkaar vaker, door alle activiteiten. Het is verrassend vaak toch anders. Wanneer verhalen door verteld worden, vervormen de feiten, dat gebeurt overal, ook hier. Geregeld is er een tekort aan goede informatie om voor ieder een goed beeld te schetsen, de basis waarop beslissingen worden genomen. Wanneer dat duidelijk is, worden de keuzes een stuk begrijpelijker.

Van de tijd dat ik hier kwam wonen, in mei 1994, herinner ik mij dat het reilen en zeilen van de vereniging behoorlijk buiten mijn zicht veld afspeelde. Eens per jaar was er een jaarvergadering en dat was het contact. Terugkijkend kan ik mij voorstellen dat het als bestuurder niet minder tijd kostte, veel werd nog handmatig gedaan, waar nu geautomatiseerd wordt gewerkt en meer externe hulp is. Er is nu wel meer gereguleerd, meer regels en controle, dan toen (mede ontstaan door alle misstanden). Het bestuur uit die tijd kon zelf de woningzoekende balloteren. Bestuurders kwamen op een druk moment, rond etenstijd, even in de oude woning kijken of die netjes werd gehouden. Die selectie vindt nu via Woonservice plaats. Het bestuur van toen wilde de klus van besturen zelf klaren, werkte hard en gaf eens per jaar een verantwoording, de jaarvergadering. De huur kon nog cash betaald worden en ik heb zelfs nog een stempelkaart uit die tijd, toch niet zo lang geleden. Uit die tijd herinner ik mij ook dat voorstellen uit de vergadering vriendelijk werden aangehoord, doch als onrealistisch beoordeeld door het bestuur weer verdwenen. Het besturen was te complex en kon niet door een advies of goed bedoelde hulp uit de zaal eenvoudiger worden. Tja hoe stap je als bestuurder van nu niet in dezelfde valkuil. Hoe zorg je ervoor dat de adviezen die uit goede intenties worden gegeven niet worden af geserveerd, omdat ze niet reëel lijken of zijn? 

Iedereen begrijpt dat het besturen van een woningbouwvereniging lastiger is dan het besturen van een roeivereniging, wat op zich ook al een aardige klus is. Er is toezicht vanuit de overheid, die behoorlijk strenge regels stelt wat wel en niet mag. Daar waar je als roeivereniging toch zelf mag bepalen wat voor boten je aanschaft, zit je als woningbouwvereniging aan een type vast en ben je ook gebonden aan budgetten wat je waaraan uit geeft. Mutatie onderhoud heeft een landelijk gemiddelde. De overheid heeft het standpunt, deze woningen zijn met overheidsgeld gesticht, je mag ze beheren, maar dan moet je aan de duidelijke regels voldoen. Dat zijn er niet weinig. Verder kijkt de overheid naar het verschil tussen de vrije markt huur en de sociale huur als het geven van subsidie aan de bewoners. Weliswaar voor bewoners met een kleine beurs en dat is dan het overheidsbeleid. Weinig huurders heb ik gezien, die zich realiseren dat de overheid het verschil tussen de markthuur en de huur van henzelf als subsidie ziet. "Oké hoor ik U denken, dus ik krijg ongeveer €900 subsidie per maand." Nee het is eerder zo dat de huurder denkt "Hoe krijg ik de €700 van deze maand weer bij elkaar?" Heel begrijpelijk, vandaar dat de doelgroep voor deze woningen zo nauwkeurig bepaald is. De overheid ziet de woniingvoorraad als maatschappelijk kapitaal en heeft daar uitgesproken ideeën over, of U dat nu terecht vindt of niet. Toch wil ik hier ook opmerken dat dit systeem behoorlijk uniek is in de wereld, heel bijzonder!

Het is aan ons als bestuur om de voorstellen die gedaan worden zo serieus mogelijk op te nemen. Dat maakt dat kritische geluiden in de jaarvergadering bedoeld zijn om ons scherp te houden, prima! Wij gaan praten om goed en voortvarend duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. Doch wel als 'smart follower' (slimme volgers) en niet als 'first adapter' (pioniers). We lopen niet voorop maar maken gebruik van bewezen technieken, om zorgvuldig en voorzichtig met investeringen om te springen.

Wij als bestuur willen u goed informeren, zodat u begrijpt waarom we welke beslissingen nemen. Informatie is belangrijk. 

Zo willen wij geïnformeerd worden wat er onder de bewoners leeft. We overwegen om een nieuwe enquête uit te zetten, de vorige was uit 2012. Welke vragen stel je dan en hoe gaan we de antwoorden verwerken. Dat is dan belangrijk.

Verder is het belangrijk dat bewoners ons geïnformeerd houden over hun woonsituatie, past het nog? Of willen de bewoners uitzien naar een betere woning, beter aangepast op hun individuele situatie. Ook over het bewonen van de woning door de huurder willen we graag op de hoogte gehouden worden als daar veranderingen plaatsvinden. We hebben huurders die langere tijd in het buitenland willen vertoeven. Dat willen we graag weten, zodat we daar passende afspraken over kunnen maken. Dit onderdeel is essentieel voor de doelstelling van de woningbouwvereniging, dat de woning gebruikt wordt waar hij uiteindelijk voor bedoeld is. Tja allemaal een onderdeel van elkaar informeren.

Het bestuur heeft in de laatste vergadering van 26 april 2018, ook toegezegd het onderzoek naar geluidschermen rond het spoor te onderzoeken. Ook al is daar geen eensluidende mening onder de betreffende bewoners, een lastig onderwerp. Wat voor de een overlast is kan voor de ander een plezier zijn, samenleven niet eenvoudig, geven en nemen. We gaan zien...

Volgende keer weer een nieuw onderwerp, bijvoorbeeld "Klachtenonderhoud, wat is dat nou en hoe hiermee omgaan in de toekomst"

Hartelijke groet

uw voorzitter

Huib Zeevenhooven