headerfotos

Zonnepanelen

Zaterdag 10 november 2018, 18:49
In 2018 en 2019 wordt er een pilot uitgevoerd om 110 zonnepanelen op de daken van de 13 woningen aan de Kopsstraat te installeren. De bewoners krijgen de mogelijkheid zonnestroom af te nemen via een slim systeem. Hierdoor kan ieder een gewenste hoeveelheid zonnestroom gebruiken, onafhankelijk van hoeveel panelen er op dat specifieke dak van een woning liggen. Zoals het er nu naar uit ziet liggen de panelen half april 2019 operationeel op de daken.
Totaal gaan de 110 panelen ruim 30.000 kWatt per jaar produceren. Deze stroom wordt verdeeld over 13 woningen naar behoefte tot het maximum aan zonnestroom op is. Zo zal er dus een verdeling ontstaan, die per jaar afgesproken wordt.  Zoals het er nu naar uitziet verrekent de wbv de stroom voor €0,14 per kWatt/uur. Een behoorlijke bezuiniging. Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3000 kWatt per jaar. Aan de energiemaatschappij wordt dat afgerekend voor een bedrag van €0,20. Dus wanneer al die stroom zonnestroom wordt, bespaart de bewoner €180 op jaarbasis. Waarschijnlijk zal er per huishouden minder dan 3000kWatt beschikbaar zijn.

Lens is het bedrijf dat voor ons de zonnestroom uitrolt. Als alles goed loopt en de financien te begroten zijn doen we een uiterste poging alle daken in 2019 en 2020 van zonnepanelen te voorzien. Het is een voornemen, dan moet wel goed passen in de begroting en technische uitvoering. Toch mooi dat er dan bijna 1400 panelen op onze daken liggen, wow! De woningen in de Kopsstraat zijn nu aangepast in de meterkast. Alle meterkasten zijn voorzien van 3 x 25 Ampere aansluitingen. De volgende stap is de dakdoorvoer van de bekabeling en de kabel begeleiding in huis. Nog een hele operatie. Zo verwachten we dat de panelen in het voorjaar van 2019 operationeel zijn.