headerfotos

Wonen in Rosehaghe

Monumentenzorg heeft de woningen van Rosehaghe uitgeroepen tot beschermd Rijksmonument. Het oorspronkelijke karakter van de woningen maakt de buurt natuurlijk uniek – en dat willen we graag zo houden. Dat betekent dat onder andere de voor- en achtergevels, de heggen aan de voorkant van de woning en de kleur van het schilderwerk beschermd zijn. Daar mag niets aan veranderd worden. In de voortuin mag alleen een afscheiding niet hoger dan de heg en met een open karakter geplaatst worden. Binnenshuis gelden ook beperkingen: alles wat tot de aankleding en het casco van het huis hoort (trapwanden, opgang, deuren, kozijnen, vloeren, dragende muren) mag niet veranderd worden. In de Algemene Huurvoorwaarden vindt u alle regels die van toepassing zijn op het wonen in een Rijksmonument.

Klussen en onderhoud

Natuurlijk mag u uw woning naar eigen smaak inrichten. Zelf klussen is dan meestal ook geen bezwaar. Als u zich maar aan Algemene Voorwaarden houdt en vooraf toestemming vraagt aan de woningbouwvereniging. Voor een volledig overzicht verwijzen we u  naar de lijst met toegestane klussen. Een goed onderhoud van uw woning is belangrijk, en hoeft niet ingewikkeld te zijn. Regelmatig ventileren, het aanbrengen van een waterstop op was- en vaatmachine en het gebruik van de juiste verf bij het schilderen van de radiatoren zijn maar een paar eenvoudige voorbeelden die al veel verschil maken. We geven u graag nog wat meer tips. 

Huren

De verhuur van onze woningen loopt via Woonservice Kennemerland. Deze organisatie brengt het aanbod van de wooncorporaties en de vraag van de woningzoekenden samen. Heeft u een huurwoning gevonden in Rosehaghe? Dan sluit Woningbouwvereniging Rosehaghe een huurcontract met u af, inclusief Algemene Voorwaarden. Ook tekent u voor een woningomschrijving – waarin de staat van de woning staat beschreven op het moment dat u er gaat wonen. Na een gezamenlijke inspectie krijgt u de sleutels van uw woning. De huur betaalt u maandelijks vooruit, en moet voor de eerste van de maand binnen zijn. Wilt u uw huurcontract opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van 28 dagen.

 

Passend toewijzen: Kom ik in aanmerking voor een woning?

Rosehaghe beheert 138 vrijwel identieke eensgezinswoningen en twee bovenwoningen. De doelgroep die Rosehaghe bedient voor huisvesting zijn gezinnen met minimaal drie leden, vanwege de grootte van de woningen, ruim 90 m2. Rosehaghe verhuurt 4 woningen in de vrije sector. Die zijn nu allemaal vergeven. Zo zijn er dus 136 sociale huurwoningen. Of U in aanmerking komt voor een van deze woningen kunt in het onderstaande lezen. Lees  ook de mogelijkheid voor tijdelijke verhuur.
Klik hier voor een folder die u uitlegt hoe passend toewijzen in zijn wertk gaat

Regels voor toewijzing naar inkomen

Woningcorporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 710,68) toewijzen aan hun doelgroepen.

  • De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden € 36.798 (prijspeil 2018). De woningcorporatie moet jaarlijks ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan die groep toewijzen.
  • Daarnaast mogen corporaties tot 2021 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056 (prijspeil 2017). Deze 10% kan echter ook worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 36.798.

De overige, maximaal 10% van de vrijkomende woningen, mogen woningcorporaties vrij toewijzen. Zolang de woningcorporatie maar voldoet aan de eis 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan haar belangrijkste doelgroep (inkomens tot € 36.798), mag zij er ook voor kiezen om alle sociale huurwoningen aan de doelgroep (huishoudens met een inkomen onder de € 41.056) toe te wijzen.

Regels voor toewijzing van de 10% vrije ruimte

Als woningcorporaties de 10% vrije toewijzingsruimte niet voor de doelgroep (tot € 41.056) gebruiken, maar voor andere woningzoekenden moeten zij een aantal huishoudens voorrang geven.

Om te beginnen zijn dit de huishoudens waarvan de gemeente heeft vastgesteld dat zij voorrang krijgen. De gemeente moet dit dan wel hebben vastgelegd in een huisvestingsverordening.

Daarna is er nog een groep die voorrang krijgt. Dit zijn:

  • Huishoudens met problemen rond gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten;
  • Huishoudens die (met toestemming van de corporatie) woningen met elkaar ruilen;
  • Medehuurders die (met toestemming van de corporatie) huurder worden.

 

Betaalbaar wonen voor de doelgroep van de huurtoeslag

Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die recht hebben op huurtoeslag. Deze moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de aftoppingsgrens die voor hen geldt. Daarom staat in de gewijzigde Woningwet een norm over passendheid. Deze wijziging ging in op 1 januari 2016. Elke corporatie moet aan tenminste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een passende woning toewijzen. Dit is een woning met een rekenhuur onder de aftoppingsgrens.

Voor een- en tweepersoonshuishoudens is dit € 597,30. Voor  drie- en meerpersoonshuishoudens is dit € 640,14. Deze bedragen gelden in 2018.

De passendheidsnorm geldt voor huishoudens met een inkomen dat valt binnen de maximuminkomensgrenzen van de huurtoeslag. Die grenzen zijn in 2018:

€ 22.400 voor eenpersoonshuishoudens;

€ 30.400 voor meerpersoonshuishoudens onder de pensioengerechtigde leeftijd;

€ 30.400 voor meerpersoonshuishoudens boven de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Tijdelijke verhuur

De tijdelijke verhuur van de woningen in Rosehaghe hangt samen met het renovatie-mutatie beleid van de vereniging. Zoals onder het weblog kopje 'renovatie-mutatie' in het weblog deel valt te lezen. De vereniging wil een betere beheersbare planning krijgen van het renovatie budget. Vandaar dat we het hulpmiddel tijdelijke verhuur inzetten.
In de herfst van 2015 zijn we met de gemeente Haarlem tot overeenstemming gekomen om woningen tijdelijk te kunnen verhuren in afwachting van een opknapbeurt. Wanneer er een woning vrijkomt, vrijwel altijd door het overlijden van een bewoner, kunnen we nu kiezen. Als de woning op niveau is, kan deze direct voor onbepaalde tijd doorverhuurd worden via Woonservice. Wanneer renovatie nodig is, kan de woning in de tijdelijke verhuur. Eerst voor een periode van twee jaar en daarna van jaar op jaar tot een maximum van zeven jaar. Zo lang willen we van deze mogelijkheid waarschijnlijk geen gebruik maken. Belangrijk om te weten is, dat de verhuurder het contract met een termijn van drie maanden op kan zeggen, dus de tijdelijke verhuur termijn hoeft niet volgemaakt te worden. Wij gaan alles wel zoveel mogelijk in overleg doen natuurlijk.

Door deze extra verhuurmaatregel kunnen we een aantal woningen verzamelen waar renovatie nodig is. Dit scheelt in de uitvoeringskosten, doordat we het jaar voorafgaand aan de renovatie de werkzaamheden beter kunnen voorbereiden en aanbesteden, zonder onnodig verlies van huurinkomsten. Op de begroting is vooraf duidelijk welk bedrag gereserveerd dient te worden. Dit geeft een veel rustiger beeld op de begroting. Terwijl ook precies duidelijk is hoeveel woningen vrij komen voor verhuur onbepaalde tijd. 

Tijdelijke verhuur is een nieuw fenomeen voor Rosehaghe. Ik kan me voorstellen dat jullie je afvragen wie er voor in aanmerking komen? In principe zijn dit mensen die zich aanmelden via administratie@rosehaghe.nl  en vallen in de doelgroep die we afgesproken hebben met de gemeente:
  • Gezinnen met drie of meer personen
  • Ingeschreven bij Woonservice en qua inkomen vallend in de primaire of secundaire doelgroep (inkomenseisen)
  • Een lange wachttijd
  • In principe op volgorde van binnenkomst door een aanvraag bij de woningbouwvereniging, administratie@rosehaghe.nl

We zijn met de tijdelijke verhuur pas net gestart. We hebben op dit moment 2 woningen, binnenkort 3. We doen hier leerzame ervaringen mee op.

Dit hierboven is het beleid dat we op dit moment hebben. Dit kan aan de hand van de ervaringen wijzigen. Natuurlijk is het belangrijk dat, als we gezinnen huisvesten, we ook gaan kijken naar verantwoorde duurzaamheid van huisvesting. Dat zal passen en meten worden.